Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Říjen 2011

Pracovní schůzka se konala v úterý 18.10.2011 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni:Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Vlach I., Vlach P., Šerý J.

Hosté: Bárta P., Sobotka J.

Přítomni byly seznámeny s výsledky voleb OS ODS v Jihlavě. Předsedou OR byl zvolen Michal Zigl – Jihlava, místopředsedové – M. Vystrčil a M. Hájek. Členové oblastní rady: Kubašta M. (Polná), Jirků S. (Brtnice), Vyoral M. (Dobronín), Veselý V. (Telč) a Kříž K. (Třešť). Do oblastní rady ještě zasednou za Jihlavu: Koláček P., Švancara L., Tesař J., Strnad F. aVymazal J.

Z dalšího jednání vyplynuly úkoly, které se budou řešit na naší další pravidelné schůzce, která se uskuteční v úterý 8.11. v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Příprava stránek MS ODS Polná

Reklama v regionálním tisku

Rozšíření rady MS

Volba zástupce do kandidátky krajských voleb

Zapsal:  Kubašta Miloš