Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Listopad 2011

Pracovní schůzka se konala v úterý 29.11.2011 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni: Geist Z., Kubašta M., Suchý J., Šerý J., Vlach P.

Hosté: Bárta P., Dvořák Z., Sobotka J.

Tato schůzka byla věnována hlavně prezentaci internetových stránek MS ODS.

Do příští schůzky je nutné zaslat návrhy na témata měsíce leden, únor a březen. Navrhovaná témata zasílejte na  Info@polná-lidem.

Článek do rubriky Historie ODS zajistí u pana J.Prchala  J.Sobotka.

Zprávu ze Zastupitelstva města zpracuje Z.Dvořák.

Reklama na stránkách – projednají členové rady.

Příští  schůzka ve čtvrtek 8.12.2011  v  19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Zapsal: Kubašta Miloš

Pracovní schůzka se konala v úterý 8.11.2011 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni:Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Šerý J., Vlach I., Vlach P.

Hosté:Zigl M.– předseda OR, Dvořák Z., Sobotka J., Švancarová, Švancara L.

Větší část schůzky byla věnována diskusi o nastávajících volbách do krajského zastupitelstva. Je možno navrhnout kandidáty za MS.                                          

Byl přijat požadavek zařadit do volebního programu ODS:

Integrovaný záchranný systém

Tělocvična

Při projednávání prezentace ODS pro voliče předložil P.Vlach zpracovaný návrh internetových stránek  MS ODS Polná. Možnosti internetových stránek  se projedná s dalšími souvislostmi na příští schůzce.

Rada MS ODS v Polné byla doplněna  Jiřím Šerým – zvolen 6x ano

Rada MS ODS v Polné odsouhlasila přijetí pana Pavla Švece za člena ODS.

Z dalšího jednání vyplynuly úkoly, které se budou řešit na naší další pravidelné schůzce, která se uskuteční v úterý 29.11. v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Zapsal:  Kubašta Miloš