Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Leden 2012

Místní sněm se konal v úterý 24.1.2012 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni:  Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Suchý J.,Šerý J., Švec P., Vlach I.

Hosté: Vystrčil M., Brzek M., Bárta P., Sobotka J., Strnad F.

•Pavel Bárta by jednohlasně přijat za člena MS ODS Polná (přestup z MS ODS Havlíčkův Brod)

Pavel Bárta byl  navržen a schválen na kandidáta MS ODS Polná za jihlavskou oblast  do krajských voleb 2012

 Schválení delegáti Oblastního sněmu ODS Jihlava, který se bude konat v pondělí 20. února 2012 v 17:00 hodin v DKO Jihlava: Kubašta M. – člen OR, Bárta P., Geist Z., Švec P. a Vlach I.

Náhradník: Vlach P.

Informace z OR ODS Jihlava:

•Témata krajských voleb: zdravotnictví, doprava, školství, finance, regionální rozvoj, sociální věci, zemědělství a voda, podnikání

•Kandidát zpracuje alespoň jedno téma do konce června

•ODS Vysočina zatím nemá lídra kandidátky

Zapsal: Kubašta M.

Pracovní schůzka se konala v úterý 3.1.2012 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

 

Přítomni: Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Suchý J.,Šerý J., Vlach P.

Hosté: Bárta P., Sobotka J.

Na programu bylo projednání témat internetových stránek na jednotlivé měsíce. Lednové téma s ýhledem práce na rok 2012 zpracuje J.Šerý a P.Vlach.

Únorové téma bude věnováno volbám do Krajského zastupitelstva a podklady zpracují M.Kubašta a P.Bárta.

Dále bylo rozhodnuto umístit na internetové stránky MS zpracované návrhy týkající se města. Jedná se o následující projekty:

Placené parkování na Husově náměstí a řešení dopravní infrastruktury = příjmy do rozpočtu města.

Bazén 10 x 20m v rekreačním areálu u rybníka Peklo = prodloužení rekreační sezóny a využití areálu.

Cyklostezka okolo rybníku Peklo a lesem Březina = sportovní vyžití obyvatelstva.

Úprava autobusového nádraží = možnost výstavby OD.

Ke všem těmto návrhům se mohou vyjádřit všichni obyvatelé Polné na internetových stránkách.

Příští schůzka se uskuteční v úterý 24.ledna 2012 v 19:00hod. v Zámecké restauraci a hlavním bodem bude volba zástupce MS do voleb Krajského zastupitelstva na kandidátce ODS.

Zapsal: Kubašta M.