Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Duben 2012

Zápis z mimořádné schůzky Místního sdružení ODS POLNÁ

Pracovní schůzka se konala v úterý 24.4.2012 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni: Bárta P., Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Vlach I., Vlach P., Šerý J. a Švec P.

Na programu bylo projednání usnesení MS ODS Polná, k současnému politickému dění:

1. MS ODS Polná považuje za alarmující, že k závažným programovým otázkám, jako je např. zvyšování daňové zátěže středního stavu , chybí diskuse uvnitř ODS.

2. MS ODS Polná vyzívá Výkonnou radu ODS k uplatňování programu konkrétního a důsledného snižování veřejných výdajů ve státní a veřejné správě.

3. MS ODS Polná požaduje po Okresním sdružení ODS diskusi k výše závažným programovým otázkám a žádáme předsedu OS ODS Jihlava, aby tato stanoviska zprostředkoval členské základně ODS.

Usnesení sněmu RS ODS Vysočina, konaného dne 31.3.12, Střítež u Jihlavy

Sněm RS ODS Vysočina zvolil:

·za zapisovatele Martu Horeckou

·za ověřovatele Ivo Strejčka a Stanislava Cejpka

·mandátovou komisi ve složení: Jana Musilová, Petros Martakidis, Miloš Šťastný

·volební komisi ve složení: Vladimír Šmerda, Jaroslav Makovec, Karel Kříž, Miloslav Nevěčný, Miroslav Gura

·návrhovou komisi ve složení: Martin Kamarád, Erich Janderka, Jan Litomiský, Simona Kafoňková, Zdeněk Vetešník

Sněm RS ODS Vysočina sestavil kandidátku ODS pro KV na Vysočině v pořadí:

1) Mgr. Ota Benc, Přibyslav

2) Ing., Bc. Michal Zigl, DiS., Jihlava

3) Ing. Pavel Nevrkla, Jemnice

4) Ing. Radovan Necid, Velké Meziříčí

5) Ing. Tomáš Dufek, Pelhřimov

6) MUDr. Radek Černý, Žďár n. S.

7) Mgr. Milan Šmíd, Žirovnice

8) Ondřej Kozub, Chotěboř

9) Martin Hájek, Jihlava, Smrčná

10) Vítězslav Jonáš, Dukovany

11) Mgr. Martina Bártová, Třebíč

12) RNDr. Miloš Vystrčil, Telč

13) Ivo Rohovský, Měřín

14) Ladislav Med, Pelhřimov

15) Mgr. Jan Sojka, Havlíčkův Brod

16) MUDr. Ondřej Škoda, Pelhřimov

17) Jaroslav Ptáček, Žďár n. S.

18) Pavel Bárta, Polná

19) Ing. Drahoslav Bastl, Lesonice, Vranín

20) Mgr.Bc. Jan Vošický, Ledeč n. S.

21) Jan Tesař, Jihlava

22) Ing. Ilona Komínková, Nové Město n.M.

23) Martin Hladík, Třebíč – Nové Dvory

24) Ing. Zdeněk Janovský, Chotěboř

25) Ing. Stanislav Jiříček, Pacov

26) Miloslav Černý, Velká Losenic

27) Bc. Jan Tecl, Havlíčkův Brod

28) MUDr. Zdeněk Faltus, Jihlava

29) Ing. Jaroslav Doležal, Moravské Budějovice

30) Jiří Hormandl, Těchobuz

31) Martin Kamarád, Přibyslav

32) Karel Kratochvíl, Humpolec

33) Jiří Michlíček, Velké Meziříčí

34) Mgr. Roman Křivánek, Jihlava

35) Mgr. Ing. Ivo Vítek, Třebíč

36) Mgr. Alena Kukrechtová, Humpolec

37) Stanislav Jirků, Brtnice

38) Tomáš Hrabálek, Velké Meziříčí

39) Ing. Roman Diviš, Kněžice

40) Jakub Sajdl, Ledeč n. S.

41) Ing. Jana Fischerová, CSc., Havlíčkův Brod

42) Bc. Alena Hostašová, Myslibořice

43) Ing. Jan Litomiský, Vyskytná

44) Mgr. Dalibor Kolář, Velká Bíteš

45) Martin Leitgeb, Třešť

Náhradníci v pořadí po OS:

·OS HB: Pavel Hejtmánek, Pavel Hladík, Zbyněk Barger, Tomáš Kadlec, Václav Průša, Jan Abbrent, Zbyněk Stejskal

·OS JI: František Strnad, Martin Vyoral

·OS PE: Leopold Bambula, Václav Klátil, Martin Čížek, Stanislav Souček, Stanislav Žaloudek

·OS TR: Pavel Suk, Igor Petrecký, Vít Dvořák, Roman Havlíček, Jan Veselý, Mir.

·Procházka, Jiří Rapouch, Daniel Pospíšil

·OS ZR: Jaromír Brychta, Zdeněk Vetešník, Jan Mokříš

Sněm RS ODS Vysočina vzal na vědomí:

·zprávu mandátové komise

·informaci předsedy SV RS ODS Vysočina o skutečnosti, že v roce 2010 nevznikl podnět pro svolání Smírčího výboru RS ODS Vysočina

·Nominaci Magdy Křivanové pro volby do Senátu ČR senátní obvod Chrudim

Sněm RS ODS Vysočina schválil:

·Program jednání Regionálního sněmu.

·Zprávu předsedy RS ODS Vysočina o činnosti za rok 2011

·Zprávu regionální rady RS ODS Vysočina o hospodaření ODS Vysočina za rok 2011

·Zprávu předsedy KRK RS ODS Vysočina za rok 2011

·Rozpočet Regionálního sdružení ODS Vysočina na rok 2012

·Volební a jednací řád sněmu RS

·Nominaci Vítězslava Jonáše pro volby do Senátu ČR senátní obvod Třebíč

·Usnesení z jednání sněmu Regionálního sdružení

Další usnesení

Sněm RS ODS Vysočina schválil zmocnění regionální rady RS ODS Vysočina provádět změny v rozpočtu RS ODS Vysočina do výše příjmů.

Jiří Šerý.
____________________________________________________________________________________________

Tisková prohlášení vedení ODS Vysočina:

Část 1.

Prohlášení vedení RS ODS Vysočina ze dne 13.1.12 k informacím o sporné roli Libora Joukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina) při přidělení dotace

z Fondu Vysočiny své manželce

1.Vedení RS ODS Vysočina je znepokojeno neetickým chováním náměstka hejtmana Kraje Vysočina Libora Joukla  (ČSSD) v souvislosti s přidělením dotace z grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2011“  Fondu Vysočiny ve výši 142.500 Kč ve prospěch projektu manželky Aleny Jouklové  (zdroj MF Dnes, příloha Vysočina, 10.1.2012).

2.Vedení RS ODS pověřuje členy Finančního výboru Kraje Vysočina za ODS, aby iniciovali podrobnou kontrolu postupu hodnocení dotačních žádostí.

3.Vzhledem k tomu, že nejde o ojedinělé sporné chování náměstka hejtmana Kraje Vysočina v poslední době, vyzývá vedení RS ODS Vysočina pana Libora Joukla (ČSSD) o průkazné a veřejné vysvětlení svého počínání veřejnosti.

Část 2.

Tiskové prohlášení vedení Regionálního sdružení ODS Vysočina k vyšetřování manipulací s veřejnými zakázkami na Krajské správě a údržby silnic Kraje Vysočina

1.Vedení RS ODS Vysočina vnímá situaci v KSÚS KV jako velmi vážnou. Připomíná, že společně s částí veřejnosti na neobvyklé kroky a postupy činěné v KSÚS KV již  dříve opakovaně upozorňoval. Bohužel zřizovatel – Rada Kraje Vysočina – tato upozornění většinou ignoroval nebo zlehčoval.

2.Vedení RS ODS Vysočina podporuje záměr hejtmana Kraje Vysočina podrobit činnost KSÚS KV  auditu.

3.Vedení RS ODS Vysočina navrhuje a žádá, aby se na formulaci zadání obsahu auditu a výběru auditorů podíleli zástupci všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu Kraje Vysočina.

4.Vedení RS ODS Vysočina vyčká na podobu zadání a výsledky auditu, na základě kterých bude formulovat svoji další postoj k situaci v KSÚS KV.

Ivo Strejček 

předseda RS ODS Vysočina

Jan Tesař

člen Výkonné rady ODS

Miloš Vystrčil

předseda klubu krajských zastupitelů ODS Kraje Vysočina

Stanislav Cejpek

místopředseda RS ODS Vysočina

Tomáš Dufek

místopředseda RS ODS Vysočina

Michal Zigl

místopředseda RS ODS Vysočina

Radovan Necid

člen RR ODS Vysočina

Ondřej Kozub

místopředseda RS ODS Vysočina