Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Červen 2012

Usnesení z Místního sněmu MS ODS Polná 
ze dne 11.6.2012.
 
Přítomni: Bárta P., Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Vlach I., Vlach P., Šerý J., Švec P.
Hosté:Mgr. O. Benc, Mgr. Z.Dvořák
 

1.MS ODS Polná plně podporuje změnu územního plánu města Polná č.8, přičemž další využití území navrhuje v souladu s přáním občanů Polné.
2.MS ODS Polná trvá na vybudování školní tělocvičny s optimálními rozměry.
3.MS ODS Polná doplňuje usnesení místní rady MS ODS Polná ze dne 24.4.2012 na základě jednání oblastní rady OS ODS Jihlava ze dne 21.5.2012 takto:
          ·Bod 1. – souhlasí
          ·Bod 2. – MS ODS Polná vyzývá k uplatnění programu konkrétního a důsledného snižování veřejných výdajů ve státní a veřejné správě a žádá zástupce RS ODS Vysočina ve VR ODS, aby zajistili přednesení tohoto návrhu.
          ·Bod 3. – MS ODS Polná vítá iniciativu OR ODS Jihlava a žádá předsedu OS ODS Jihlava, pana Michala Zigla, o sdělení konkrétního termínu a bližších podrobností k pozvání experta ODS k daňové politice ODS.
 

S usnesením souhlasí všichni přítomní členové MS ODS Polná.

 

Zapsal: Kubašta M. – předseda MS ODS  Polná

Chcete se vyjádřit k článku? Napište nám.

___________________________________________________________________________________

Vážení členové Místního sdružení ODS Polná,

tímto si Vás dovoluji pozvat na Místní sněm MS ODS Polná, který se uskuteční v pondělí 11.6.2012 V zámecké restauraci v 19:00 hod.
Návrh programu:
    1.  Zahájení, schválení programu
    2.  Projekty podporované MS ODS
    3. Usnesení MR MS ODS Polná ze dne 24.4.2012
    4. Krajské volby 2012 – prezentace kandidátů
    5. Diskuse
    6. Usnesení MS
    7. Závěr
Těším se na Vaši účast

Kubašta
Miloš
Předseda MS ODS Polná

Chcete se vyjádřit k článku? Napište nám.