Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Srpen 2012

Kudy dál, město Polná?

Blíží se čas dovolených, noci jsou krátké a na tempu dní se pomalu začíná ukazovat prázdninový čas. Někdo šturmuje, jiný se už vidí v pohodě dnů bez budíku a šéfa. Prázdniny jsou vždy předělem roku. Podobný předěl v tuto chvíli čeká i Polnou. Úsilí dát do pořádku střed města změnilo tvář všech tří náměstí. Oprava chrámu ukáže své ovoce na srpnových slavnostech. Je čas najít nový cíl a říci, kde investice z veřejných peněz nejlépe prospějí Polné, poleňákům i stále četnějším návštěvníkům.
Osud Polné ovlivňují veřejné peníze ze tří úrovní, státní, krajské a obecní. Státní a krajské vedle některých služeb znamenají především komunikace a spojení Polné se zbytkem světa. Je to možná ovlivněný pohled dopravního inženýra, ale město postrádá především kvalitní silnici, která jej spojí s dálnicí a krajským městem a řešení této otázky zatím představuje veliké tápání. Toto řešení pak musí najít svůj odraz v dopravním generelu města. Pro rozvoj venkovské turistiky v Polné a na Polensku dále chybí napojení na síť takových cyklostezek a cyklotras, které by respektovaly fakt, že většina cyklistů chápe strmý kopec jako překážku, nikoli jako výzvu, zvláště když mají sebou rodinu s dětmi. Udivuje mne, že jsem zatím nezaznamenal žádný lobbying z města ke stranám, které dnes připravují programy do podzimních voleb.
Obecní prostředky jsou především určeny k údržbě a zvelebování obecního majetku. Zdá se, že vedení města se rozhodlo zaměřit pozornost na rekreační funkce, které nabízí komplex Kateřinova, Homole a rybníka Peklo. V materiálu, který byl předložen pod názvem: „Jiříkova a Anežčina naučná stezka okolo rybníka Peklo v Polné s přírodním koupacím biotopem a letní scénou“ bylo propojeno několik věcí, které sice mají věcnou a místní souvislost a ve své komplexnosti se podporují, ale lze je budovat postupně, projekt upravovat podle vývoje zájmu – a především, zapadají do různých škatulek podpory. Základní slabinou celého projektu pak jsou nevyřešené majetkové vztahy na letní scéně v zámku. Ve vztahu k veřejnosti výrazně chybí nedostatečná diskuse a osvěta. Celý projekt pak působí, že je ušit velmi horkou jehlou. Zastupitelstvo jej v této podobě zcela správně zamítlo.
Polenská ODS nedávno představila k veřejné diskusi dva mnohem méně ambiciózní záměry směřující ke stejnému cíli – budování zpevněné cyklostezky kolem Pekla, jako další vylepšování současné existující vycházkové trasy a doplnění letního areálu u rybníka Peklo o bazén s kontrolovaným režimem kvality vody a možným solárním ohřevem. Obojí lze pořídit za zlomek ceny záměru, který byl předložen zastupitelstvu. Platí sice, že peníze budou, my nebudeme, ale současně také v Polné existuje opravdu bolavý problém, jehož řešení je stále v nedohlednu.
Konflikt mezi reálnými potřebami rozvoje města a představami památkářů v nedávné době zabránil výstavbě tělocvičny u ZŠ. Polenská škola tak nadále zůstává snad jedinou v kraji, která vlastní tělocvičnu postrádá. Na této akutní potřebě se ve svých volebních programech shodla všechna volební sdružení a tomu by mělo odpovídat úsilí radnice při hledání schůdného projektu, třebas neumožní využití této tělocvičny jako sportoviště pro výkonnostní sport.
Ve svém minulém článku jsem napsal, že bez dotace takovou stavbu nelze z městského rozpočtu postavit. Situace se změnila. V současné době je ve sněmovně novela zákona o rozpočtovém, určení daní, která by měla do městského rozpočtu přidat přibližně čtrnáct milionů korun ročně. Z tohoto navýšení by šlo splatit tělocvičnu přibližně za dva roky a po tuto dobu by, samozřejmě, nezbývalo na jiné ambiciózní projekty.
Na svém jednání dne 11. června 2012 místní sdružení ODS Polná tuto situaci hodnotilo. Shodlo se na tom, že pokud skutečně dojde k takovémuto navýšení rozpočtových příjmů, je nutné tyto peníze v rozpočtu blokovat a účelově použít na dostavbu a vybavení školní tělocvičny. Pokud dojde k vyřešení problémů okolo projektu a novela zákona bude schválena, může tělocvična stát v roce 2014, i kdyby kvůli tomu měl být přijat cca jednoroční úvěr. Nezbývá, než věřit, že zvolení zastupitelé mysleli své sliby vážně!
Pavel Bárta.