Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Únor 2013

Pozvánka
na Místní sněm ODS Polná
Vážení členové a příznivci Místního sdružení ODS Polná,
tímto si Vás dovoluji pozvat na Místní sněm ODS Polná, který se bude konat v pondělí 20. 2. 2013 od 19:30 hodin v salonku Zámecké restaurace.

 Návrh programu:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Usnesení MR ODS Polná ze dne 6. 2. 2013
 3. Projednání možnosti pořádání amatérského cyklistického závodu v Polné. Informace o možné spolupráci s vedením města.
 4. Dovolba delegáta OS Jihlava
 5. Volba zástupce ODS do Finančního a kontrolního výboru města Polná
 6. Zpráva z RR ODS Vysočina (příprava volby předsedy RS)
 7. Zpráva o pořádání VR ODS v Jihlavě
 8. Pozvání premiérem Petrem Nečasem a případně další členy vedení ODS do Polné 1. 3. 2013
 9. Příprava harmonogramu volební kampaně komunálních voleb 2014
 10. Diskuse
 11. Usnesení MS ODS Polná
 12. Závěr  

 

Těším se na Vaši účast
Kubašta  Miloš
předseda MS ODS Polná