Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Srpen 2013

Sněm místního sdružení ODS v Polné, konaný dne 27.8.2013.

 

Přítomni:   Kubašta, Bárta, Šerý, Apfelthaler, Jelínek, Neubauer, Suchý, Vlach P.

Omluveni: Kourek, Vlach I., Vlach R.

Host:          Geist Zdeněk – MS ODS Jihlava

 

  1. Sněm navrhuje na lídra kandidátky RS ODS Vysočina do sněmovních voleb PSP ČR paní Janu Fischerovou – MS ODS Havlíčkův Brod  (pro 8 – proti 0 – zdrž. 0)

 

  1. Sněm navrhuje sestavení kandidátky OS Jihlava do sněmovních voleb PSP ČR
    1. Jaroslav Vymazal – MS ODS Jihlava (8 – 0 – 0)
    2. Eva Krpálková – MS ODS Jihlava (8 – 0 – 0)
    3. Miloš Kubašta  – MS ODS Polná (8 – 0 – 0)

Sněm zvolil delegáty na oblastní sněm podle klíče stanoveného oblastní radou:

Bárta P., Šerý J., Vlach P. + Kubašta M. – člen OR

Sněm MS ODS Polná doporučuje OS ODS Jihlava, aby na kandidátku do sněmovních voleb PSP ČR navrhl dva členy MS Jihlava a dva členy ostatních MS oblasti.

Volební sněm MS ODS Polná se uskuteční v úterý 17.9.2013 v 19:00hod.

Zapsal: Kubašta Miloš