Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Listopad 2013

Jsou tu zpátky. Braňme se.

             Události 17. listopadu v roce 1989 jsem prožíval v emigraci v tehdejším Západním Německu. Informace přicházely zprostředkované, atmosféra byla cítit jen na dálku. Také asi z toho důvodu dodnes nerozumím některým okolnostem a tehdejším rozhodnutím, např. tolerování přerodu KSČ na dnešní KSČM.

           Ani v nejmenším jsem si neuměl představit, že po necelém čtvrtstoletí se vynoří na předních místech společnosti reprezentanti minulého režimu. Že předsedou Legislativního výboru krajského zastupitelstva na Vysočině bude bývalý zástupce náčelníka SNB pro politicko-výchovnou práci z osmdesátých let. Že poslancem ve stejném kraji bude pohodlně zvolen doktor politických věd a politruk socialistické armády nebo že aktivní stalinista bude zastávat místo historika jihlavského muzea. S takovými lidmi se plíživě vrací myšlenky a postupy, o kterých jsme si naivně mysleli, že jsou dávno zapomenuty.

              Mnozí dnes říkají, že to je jedno, že to už nikoho nezajímá. Věřím, že nejsem sám, komu podobné věci vadí a který nevěří, že toto je směr, který bychom si v listopadu 1989 přáli.

              Také v dnešním Německu mají své zkušenosti s přechodem části země od komunistické totality ve svobodnou a soutěživou společnost. Do čela státu si tam nedávno zvolili prezidenta, který v NDR odvážně hájil lidská práva a po sjednocení země odhaloval praktiky tajné služby Stasi, díky čemuž se těší všeobecné důvěře obyvatel. U nás se ve stejné době na sestavování vlády podílí pravděpodobný agent StB Bureš a sociálním demokratům kryjí ve sněmovně záda komunisté jako třetí nejsilnější strana.

              Hodně nyní diskutujeme o tom jak dál. Přál bych si, abychom ve světle těchto faktů přestali mezi sebou na pravici hrát dětskou hru „Najdi deset rozdílů“ a snažili se síly spojit. Můžeme mít odlišné názory na důslednost plnění našeho programu, můžeme mít jiné priority při jeho prosazování. Pevně ale věřím, že nám v ODS jde především o hodnoty, které by všechny podobné Bureše, politruky i stalinisty z našeho veřejného života vymazali. Nenajdeme-li ale sílu ke společnému tahu proti nim, půjde to stále obtížněji.

 

Zdeněk Geist