Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Květen 2014

ODS prosazuje podporu amatérského sportu a Základních uměleckých škol

Krajští zastupitelé ODS navrhli, aby kraj podpořil neprofesionální, zejména mládežnický sport. Navrhli také krajské radě vyšší podporu Základních uměleckých škol a asistentů hendikepovaných žáků.

„Příjmy krajského rozpočtu se vyvíjí dobře, i to umožňuje věnovat z krajské úrovně vyšší pozornost oblastem, které byly v posledních letech na Vysočině spíše popelkou,“ zdůvodnil návrh předseda klubu krajských zastupitelů ODS Ota Benc.

Zastupitelé ODS navrhli, aby kraj podporu neprofesionálního sportu navýšil o dva miliony na šest milionů korun, které rozděluje Všesportovní kolegium Kraje Vysočina. Jde o systémové, propracované rozdělování podpory v rámci kraje. „Šest milionů pro neprofesionální sport už jsme navrhovali při schvalování krajského rozpočtu. Je to částka, která byla obvyklá za hejtmana Miloše Vystrčila z ODS,“ popsal návrh Ota Benc.

Dalším návrhem je krajská podpora Základním uměleckým školám na Vysočině a podpora asistentů hendikepovaných dětí, začleňovaných do základních škol. „Města evidují podstatně vyšší zájem dětí o základní umělecké školy, než jim jejich rozpočty umožňují. Na Vysočině jde o obecný jev a je nezbytně nutné s tím něco udělat. Stejně tak je akutním dlouhodobým problémem podcenění asistentské činnosti pro děti s postižením,“ řekl Benc.

Zastupitelé ODS proto požádali krajskou radu, aby na příští jednání krajského zastupitelstva předložila návrh podpory Základních uměleckých škol a podpory činnosti asistentů hendikepovaných dětí. „Obecně se domníváme, že systémová podpora zájmové umělecké činnosti a neprofesionálního sportu na Vysočině je účinnější, než nahodilé a ad hoc rozdělování peněz na neúčinné evropské a krajské akce, přes které tečou peníze často nahodile a nesystémově,“ shrnul krajský zastupitel a senátor Miloš Vystrčil.      

 

Ota Benc
předseda Klubu krajských zastupitelů ODS Vysočina

facebook : Polná-Lidem „ODS Polná“

Nekopat do SVAKu!

Touto větou shrnul na veřejném jednání k uzavření polenské vodárny starosta Jindřich Skočdopole představu vedení města o zásobování vodou. A to přestože:
1. SVAK je v krizi od roku 2009, kdy Jihlava oznámila záměr vystoupit
2. Vedení SVAKu brání vydání majetku Jihlavy a na právní služby, nyní i exekuční náklady vynakládá milionové částky. Protože SVAK žádné hodnoty nevytváří, bud…ou tyto peníze platit občané v ceně vodného. Pokud SVAK dnes tyto peníze vezme z prostředků na obnovu a rozvoj sítí, zaplatí to občan zítra!
3. Rychlý růst ceny vodného přímo vybízí k hledání levnější vody z místních zdrojů. Dvacet let nečinnosti skončilo uzavřením vodárny. Bez vlastní vodárny bude Polná rukojmím sporů mezi Jihlavskou vodárenskou a Vodárenskou akciovou!
Nyní reálně hrozí, že vedení SVAK se podaří prosadit takovou změnu stanov, která obce o jejich vložený majetek reálně připraví – pokud ze SVAKu vystoupí, odejdou bez majetku. Politika „nekopání do SVAKu“ skončí tím, že v Polné budeme mít vodu předraženou hned dvakrát. Jednak o zisky producenta (Jihlavské vodárenské) a dopravce (Vodárenské akciové), jednak o režie SVAK. A v režii SVAK se nepochybně projeví náklady na nesmyslně vedené spory s Jihlavou i skutečnost, že náklady na fungování SVAKu se budou prostě rozpouštět na třetinový objem spotřebované vody, než tomu bylo v době členství Jihlavy.
Pokud se vedení města hájí prostředky, které Polná získává od SVAKu, jde ve skutečnosti o peníze, které občané Polné ve vodném a stočném zaplatili a které do rozpočtu přicházejí po zrekvírování 20 % DPH a transakčních nákladů SVAK. Ve skutečnosti jde o skrytou místní daň, z níž pouze část doputuje do městského rozpočtu zpátky.
Je zřejmé, že vedení města si z usnesení říjnového zastupitelstva, které se vyslovilo proti uzavření polenské vodárny, mnoho nedělá. A členové zastupitelstva všech politických adres se spokojili s přijetím rozhořčené deklarace. Místo toho, aby se ptali, jak je s usnesením naloženo, rozhořčeně krčí rameny. Používat vodu jenom jako předvolební téma je krátkozraké, po volbách mohou být v platnosti nové stanovy SVAK a už si nikdo nekopne.
Polná je dnes jedním z největších podílníků SVAK a nic jí nebrání jednat s ostatními obcemi o jeho budoucnosti. Zabránit vedení SVAKu blokovat možnosti vystoupení je jen prvním nezbytným krokem. Současně s tím je nutno zpracovat koncepci zásobování města vodou z vlastních zdrojů a podle ní dál postupovat. Zatím se však neudělalo nic a není pravda, že času je dostatek. Uzavřená vodárna chátrá a vedení SVAKu pracuje na zabetonování svých pozic.

 

Pavel Bárta a Miloš Kubašta
MS ODS POLNÁ

facebook –     polná-lidem „ODS Polná“

Problémem školy není jen tělocvična

 

Nikdo nestihne všechno. Město zanedbalo problémy ve vodárenství. Výsledkem je zavřená vodárna a hrozba nekontrolovatelného růstu cen vody. Stejně slepé je vedení města k problémům rozvoje ZŠ.

Akutním problémem školy je chybějící tělocvična. Přístavba k dívčí škole (Poděbradova ulice) je dlouhodobě blokována stanoviskem památkářů, každý má svoji pravdu a nikd…o za nic nemůže. Děti dále chodí cvičit do Domu dětí nebo na Kateřinov do bývalého učiliště. Jako „řešení“ se stále více objevuje výstavba sportovní haly v areálu TJ Slavoj. Hala by nepochybně vhodně doplnila sportovní komplex. Do něj bylo nainvestováno hodně peněz a je to vidět! Vadou na kráse je dvojnásobná vzdálenost oproti současným tělocvičnám, takže … .

Problémy budoucí lze snadno zjistit z nahlédnutí do připravovaného územního plánu. Polná poroste, postupně má přibýt až 1500 obyvatel. Pokud město dokáže využít své výhody, je takový rozvoj naprosto reálný. Jenže – kam ty nové děti budou chodit do školy? Kapacita obou budov je vyčerpána! V dokumentaci k územnímu plánu tuto informaci nehledejte, tam není.

Stejně obtížné je hledat prostor k rozšíření školy. Budovy bývalých učilišť dnes slouží jinému účelu. Územní rezerva na novou školu je dávno zastavěna. Na Komenského ulici není místo, za budovou na Poděbradově by památkáři viděli nejraději rybník. Snaha vyčlenit prostor u psího útulku v záplavové zóně jako možné řešení nové tělocvičny vypadá spíše jako akt zoufalství.

Pokud nechceme postavit novou školu za městem, je nutné hledat řešení spolu s vlastníky vhodných pozemků. Prvním areálem, který se nabízí, je Lidový dům, který slouží především k aktivitám farní obce. Jeho výhodou je, že je blízko obou školních budov a sousedí se školní jídelnou.

Další prostor představuje Dům dětí. Jeho stav odpovídá době, kdy byl postaven. Je sice sevřený, ale pokud by se podařilo získat sousední zahradu a areál firmy KOVAK, bylo by i zde možno hledat řešení.

Složitým pozemkem je areál Amylonu. Kdyby škola vznikla tam, skutečně by bylo možno efektivně využívat i areál Slavoje. Ale to by se nesměly na tomto pozemku stavět plánované rodinné domy.

Prostor po obou stranách silnice na Hrbov by mohl být další variantou, jeho využití naráží na problém s optimalizací silniční sítě kraje, ale to jistě není neřešitelné. Těžko říci.

V každém případě považujeme za nutné, aby potřebám základního školství, jiné v Polné není, byla věnována pozornost, kterou si naše děti zaslouží. Aby měly nejen kde mít tělocvik, ale také kde se učit!

 

Kubašta Miloš, Bárta Pavel

MS ODS Polná
facebook polná-lidem“ODS Polná“

Slibem nezarmoutíš nebo to snad hejtman myslí vážně?

„Když to lidi chtějí, tak to postavíme!“. Řeč je o rychlobruslařské hale na Vysočině a větu svým tradičním stylem pronesl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Stalo se tak na pódiu v Polné před shromážděnými sportovci při vyhlašování ankety Sportovec Kraje Vysočina.
Což o to, stavět si vysoké cíle a chtít překonávat překážky ke sportu patří. Stejně jako touha některých politiků přihřát se na slávě úspěšné sportovkyně.
Jiná věc ale je, co touto větou a dalšími podobnými hejtman Běhounek vlastně říká. Krajský rozpočet zřejmě vnímá spíše jako léno, s nímž lze nakládat podle logiky „co lidi chtějí, to zaplatíme“. Že se řádný hospodář ohlíží nejen na to, co kdo chce, ale především na co stačí daný rozpočet, je pro něj touto optikou zřejmě vedlejší.
Pro střízlivý pohled několik čísel. V souvislosti s halou se mluví o částkách v řádu stovek milionů korun, resp. půl miliardě. Při letošním rozpočtu kraje na úrovni přibližně 7,6 miliard Kč jsou jen dané výdaje na kapitolu školství, mládež a tělovýchovu a kapitolu dopravy přibližně 5,5 miliardy Kč. Půlmiliarda navíc v rozpočtu není, v rezervě – mimo jiné na rozvoj kraje – je 150 milionů Kč. Kde ji tedy vzít? Škrty v rozpočtu nebo cizími zdroji – půjčkou? Druhá možnost snad nikoho vážně nenapadne.
Přitom všichni víme, že v případě haly nejde jen o investici. Jako daňoví poplatníci máme již všichni zkušenost s provozními výdaji mnohých nerentabilních koupališť a podobných zařízení, která je nutné stále dotovat z veřejných, tedy daňových, příjmů.
Zodpovědný představitel kraje nejen naslouchá přání lidí, ale také s nimi hovoří na rovinu. To, že někdo rád a často na veřejnosti pronáší silácká prohlášení neznamená, že bychom je měli nechávat bez povšimnutí.
Hejtman Běhounek se ve svém veřejném působení rád obrací na lidi. Měl by mít tedy na paměti moudrá lidová pořekadla. Hodí se třeba: dvakrát měř, jednou řež.

Zdeněk Geist
Jihlava

Facebook- polná-lidem “ODS Polná”