Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Červen 2014

 

 

Polná a pitná voda

 

V pondělí 2. června jsem byl přítomen na jednání zastupitelstva města Polná, na kterém se také projednávalo, zda Polná zůstane ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Toto rozhodnutí fakticky znamená trvalé uzavření vodárny v Polné. To je v příkrém rozporu s názorem MS ODS Polná, které podporuje vystoupení Polné ze SVaKu Jihlavsko a provoz vodovodu a kanalizace, včetně vodárny pod MÚ Polná.

 

Na zmíněném zastupitelstvu předložil starosta pan Jindřich Skočdopole návrh Rady města na usnesení o setrvání Polné ve SVaKu. Pan Ivan Klusáček (Dobrá adresa) přednesl protinávrh o vystoupení Polné ze SVaKu a odebírání vody z úpravny Jihlava. Protinávrh pana Klusáčka byl poté při hlasování zamítnut, když většina zastupitelů se zdržela hlasování. Nevím, proč se tato většina nevyjádřila jasně: ano vystoupit – ne nevystoupit. Při hlasování o návrhu pana starosty většina zastupitelů svůj návrh vyjádřila a odsouhlasila setrvání Polné ve SVaKu. Vedení města za správnou cestu považuje změnu fungování SVaKu a výměnu předsedy SVaKu. Na čem je stavěn tento optimismus, nechápeme. Pan starosta v Pz(květen 2014) sám uvedl, že jeho výzvu ke svolání mimořádné valné hromady SVaKu reagovala pouze cca polovina členských obcí a pouze 3 obce jej podpořily. Jenom tato jediná zkušenost by vedení města měla přivést ke změně názoru! „Nekopání“ do SVaKu stojí Polnou miliony!

 

Proč jsme proti setrvání Polné ve SVaKu?

 

SVaK se stále soudí s Jihlavou o vypořádání majetku a konec tohoto sporu je v nedohlednu. Členské obce jsou v tomto sporu rukojmím SVaKu. SvaK žádné peníze nevlastní a náklady soudního řízení a také již exekucí, které sám SVaK vyvolává tím, že platná a vykonatelná rozhodnutí nerespektuje, může zaplatit z jediného zdroje – peněz, které občané platí za vodu. Chybějící peníze pak nahradí buď zvýšení cen vodného nebo tyto peníze prostě budou chybět na opravách a rozvoji vodovodní a kanalizační sítě v obcích. Vystoupení ze SVaKu je jedinou možností, jak tyto ztráty minimalizovat!

 

Proč nebrat vodu z Jihlavy?

 

Kapacita polenské vodárny je dostatečná pro Polnou i Dobronín. Argument, že voda z Polné je drahá, nelze prověřit, neboť toto tvrdí pouze výrobce vody VAS a.s. Jihlava a vedení města si ani nevyžádalo kalkulaci na výrobu vody. To samé platí i o výjimce hygieny. Pátral snad někdo z vedení města za jakých podmínek lze polenskou vodárnu provozovat? Kdybychom vystoupili ze SVaKu a brali vodu z Jihlavy, tak budeme platit zisk výrobci vody, který jistě nebude malý. Dále zaplatíme za provoz (+ zisk) vodovodního potrubí, které patří Jihlavě a v neposlední řadě za provoz (+ zisk) vodovodního potrubí z Jihlavy do Polné, které patří SVaKu. Lze říci, že tyto pronájmy a zisky srovnají výslednou výrobní cenu upravené vody.

 

Jak zmínil pan starosta, vedení města jednalo se dvěma potencionálními zájemci o provozování vodohospodářského díla v Polné. Proč, když máme v Polné lidi, kteří tomu rozumí a umí vodu upravit? Proč dávat zisk cizím firmám, když může zůstat v Polné v rozpočtu města? Je pravda, že úpravna vody je nedělitelný majetek. Jednal už někdo z vedení města s vedením Dobronína, o společné politice vůči SVaKu? V případě společného vystoupení by nic nebránilo předání úpravny vody ve stavu, v jakém byla před zakonzervováním.

 

Vedení města krizi ve SVaKu ignoruje již pět let, od okamžiku, kdy svůj úmysl vystoupit oznámila Jihlava. Věříme, že nové zastupitelstvo, které vzejde z komunálních voleb, bude „naši“ variantu prosazovat.

 

Při nahlédnutí na internetovou prezentaci města zjistíte, že zastupitelstvo o vystoupení nebo setrvání ve SVaKu vlastně nejednalo a nehlasovalo. Celá věc je odbyta tím, že zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o současném stavu SVaK Jihlavsko.

 

 

 

Kubašta Miloš

 

MS ODS Polná         www.polna-lidem

 

Sportoviště v Polné

 Když jsem byl kluk školou povinný, tak se sportovalo na každém plácku ať formou fotbálku nebo hřišť pro mrňata. V  zimě zas na rybnících bylo samé hřiště, kde se do tmy hrál hokej nebo se jen tak bruslilo. Dnešní uspěchaná a tvrdá doba nese to, že rodiče jsou do večera v práci a nemají často čas na děti, jak by chtěli. Tento problém pomáhají řešit různé zájmové sdružení, které vedou mládež k pohybovým aktivitám, ke kultuře, ke sportu, zlepšující koordinaci těla a soustředěnost, optimismus a na lepší pohled na trávení volního času. Krásným příkladem je například sdružení volejbalu v Polné, kde tráví čas děti společně s rodiči v dětském koutku, který si tam volejbalisté vytvořili. Toto je jedna z cest jak odtáhnout děti od vysedávání v parku, u počítačů atd.

Pomozme dětem a mládeži a lidem v Polné ,vytvořit místa pro sport, pro aktivitu, kde jim to umožníme.  Co třeba například úprava Polenského hokejového stadionu! Toto sportoviště nemusí býti jen na bruslení. Když by se tam udělal betonový povrch a mantinely, tak bude areál využíván 12 měsíců v roce. Dá se tam hrát spousta sportů jako nohejbal , volejbal , tenis , házená, košíková, hokejbal, hokej, místo kde se dá jezdit na kolečkových bruslích, větší investice by nebyla potřeba , protože by se dalo využít zázemí Městského stadionu .

Další věc, která je potřeba v Polné je cyklostezka, okruh který bude třeba mít 2 , 3 , 4 km .  Jezdíme často do Přibyslavi a potkáváme na místní cyklostezce desítky Nás Poleňáků . Je třeba se zamyslet a vytvořit dětem a mládeži a nám dospělým další možnosti se někde protáhnout a zasportovat. Sportem našich děti a mládeže uděláme další krok k šanci, že nebudou sedět v parku , nebo kouřit, pít alkohol v háječku nebo brát drogy.

 

 

Pavel Vencovský , Petr Vlach          MS ODS Polná

facebook          Polná-lidem „ODS Polná“