Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Srpen 2014

Jak dlouho vydrží nová cena vody v Polné?

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko schválil a.s. VAS Jihlava nové ceny vodného a stočného pro členské obce SVaKu Jihlavsko (viz níže). Nikde není přiložena příslušná kalkulace, jak výrobce vody k této konečné ceně dospěl – proč také, když SVaK je 100% vlastníkem VaAS. a.s.
V prvé řadě je nutné zajistit zisk pro SVaK a pro členské obce(úhrada nájemného). K tomu přičteme výrobní náklady a zisk a.s. VAS a máme konečnou cenu pro občana, který ji musí respektovat a platit.
Vystoupení Jihlavy ze SVaKu Jihlavsko se značně snížila celková částka, kterou SVaK může disponovat. Soudní spory jsou velmi nákladné a proto se ptáme: “ jak dlouho tato nová cena vydrží?“
MS ODS Polná prosazuje a stále bude prosazovat vystoupení Polné ze SVaKu Jihlavsko a výrobu pitné vody a její následné odkanalizování a čištění si zajišťovat v nově zřízené společnosti, jejíž 100% vlastníkem bude město Polná. Jsme přesvědčeni, že výroba vody v Polné bude kvalitní a veškerý zisk bude zpětně vložen na rekonstrukci o rozvoj vodovodních a kanalizačních sítí v Polné. Proč odvádět peníze občanů společnostem, které s nimi neumí hospodařit.

Miloš Kubašta MS ODS Polná

Cena vody od 1.7.2014 pro Jihlavsko ( Polensko) je 87,71 Kč za 1000 L

Ceník
pro dodávku pitné vody a její odkanalizování a čištění – divize Jihlava

Cena vodného a stočného platná od 1.7.2014 a schválená Svazem ………………………………………….bez DPH ……………….. s DPH
Vodné …………. 45,48 Kč /1000 litrů …………. 52,30 Kč /1000 litrů
Stočné. ………….. 30,79 Kč /1000 litrů ………… 35,41 Kč /1000 litrů
CELKEM ……………76,27 Kč /1000 litrů…………..87,71 Kč /1000 litrů

Vodárenská Akciová Společnost , a.s.
divize Jihlava ,Žižkova 93 , 586 29 Jihlava

Www.polna-lidem.cz / Facebook -polná-lidem „ODS Polná“