Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Září 2014

                                                

KOMUNÁLNÍ   VOLBY  V  POLNÉ    „POLNÁ-LIDEM“

                                           2014-2018

 

    Teze programu „Polná-Lidem“

 1. Správa města
 2. Polná v okrese a kraji
 3. Školství
 4. Voda pro Polnou
 5. Kultura a sport
 6. Péče o památky a turistika
 7. Ekologie a ochrana krajiny

 

1. Město a místní části

Kvalitní, otevřený a transparentní městský úřad je podmínkou pro efektivní správu obecního majetku a řádné fungování městských organizací.

Polná nekončí hradbami, místní části jsou stejně důležitou částí města. Podpoříme jejich rozvoj podle místních podmínek, doplnění inženýrských sítí. Duší obce je činnost místních spolků a práce osadních výborů.

Místní části jsou atraktivní pro ty, kteří chtějí žít ještě více na venkově. Výstavba inženýrských sítí, péče o vzhled obce, podpora místních spolků, možnost výstavby, tím vším může město přispět k tomu, aby místní části žily plnohodnotným životem.

Spolkový a společenský život v místních částech motivuje k péči o své okolí. Bez aktivity občanů budou místní části jen shlukem chalup.

 

2. Polná v okrese a kraji

Polná je atraktivním místem pro život na Vysočině. Musí být klidným, čistým, bezpečným a dobře dostupným městem. Podmínkou je péče o infrastrukturu – vybavenost města i návaznost na dopravní sítě.

Chceme nabídnout místo k bydlení i podnikání a zlepšit dopravní dostupnost města, především ve směru k dálnici. Růstu Polné musí odpovídat i vývoj veřejné infrastruktury. Tím máme na mysli především základní školství a dostatečnou kapacitu sítí.

Chceme život v bezpečném maloměstě nabídnout jako alternativu k Jihlavě, Havlíčkovu Brodu i ostatním obcím. Podmínkou nutnou je včasná příprava stavebních míst.

 

3. Školství

Je nutno konečně vyřešit školní tělocvičnu, po osmi letech „řešení“ je město opět na začátku!

Kapacita obou školních budov ZŠ je vyčerpána a návrh územního plánu s řešením tohoto stavu nepočítá, přestože počet obyvatel města má vzrůst o třetinu.

Přístavba školní tělocvičny k budově na Podděbradově ulici vázne na souhlasu památkářů. Pokud neprosadíme tuto variantu, chceme jednat s Lidovým spolkem o rekonstrukci a společném využití Lidového domu.

 

4. Voda pro Polnou

Vlastní voda z vlastní vodárny spravované městem. Vystoupíme ze SVaK.

Prosazujeme opětovné zprovoznění polenské úpravny vody. Je nutné vystoupení Polné ze SVaKu Jihlavsko. Tento svazek obcí řídí lidé, kteří zájmy občanů členských obcí nerespektují. Se svěřenými finančními prostředky nenakládají hospodárně a způsobili milionové škody (prohrané soudní spory s Jihlavou). Polenskou úpravnu vody a čistírnu odpadních vod může Polná provozovat sama, případně prostřednictvím vlastní společnosti. Jsme přesvědčeni, že zisk z této činnosti bude větší, než nájem hrazený společností SVaK. Bude přednostně použit na rekonstrukci stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu.

 

5. Kultura a sport

Prioritou je aktivní trávení volného času, sportovní a kulturní aktivity musejí být rovnoprávné. Podporujeme spolkové a zájmové činnosti vč. rekreačního sportu, chceme okruh kolem Pekla pro vycházky i projížďku na kole i bruslích, místo zelených rybníků umělé koupaliště, fungování ZUŠ i DDM, úpravu kluziště zimního stadionu pro celoroční sportovní využití.

Chceme napojení Polné na síť cyklostezek, abychom do města přivedli více návštěvníků.

Chceme sportovní a rekreační nabídku pro všechny. Naší prioritou je aktivní sportovní vyžití pro každého, kdo má o něj zájem. Ať jde o organizovaný sport, ať jde o aktivní rekreaci.

Rekreačnímu sportu chceme věnovat nejméně stejnou pozornost jako sportu výkonnostnímu a ostatní sporty zrovnoprávníme s fotbalem. Snadnou úpravou povrchu lze zimní stadion nabídnout k celoročnímu využití pro různé sporty.

Prvním úkolem je vybudovat víceúčelový rekreační okruh kolem Pekla, využitelný pro cyklistiku a bruslení.

Chceme, aby Polná byla připojena na kvalitní síť cyklostezek a cyklotras. Budeme hledat trasu podél Šlapanky do Havlíčkova Brodu. Navrhujeme napojení této trasy z Věžnic přes Dolní Jablonnou na Sázavskou cyklostezku a dál ke Ždáru nad Sázavou. Budeme hledat i napojení na síť cyklostezek v Jihlavě. Čtvrtým směrem je propojení s atraktivní cyklotrasou od Luk nad Jihlavou podél řeky Jihlavy.

Polná postrádá možnost bezpečného koupání. Město potřebuje umělé koupaliště.

Budeme podporovat zájmové a spolkové činnosti. Polná vždy vynikala spolkovou činností. Stejně jako sportovní vyžití má na spravedlivou podporu nárok i vyžití kulturní.

 

6. Turistika a péče o památky

Chceme Polnou přitažlivou pro aktivní turistiku, spojit pohyb a pobyt v krajině s návštěvou památek. Návštěvníci jsou impulsem pro rozvoj služeb. Chceme pokračovat ve zvelebování památek i celého centra. Nejsme skanzen, chceme památky živé v živém městě.

Příkladem rozvoje turistiky nám jsou Přibyslav a Luka nad Jihlavou, Polná však může nabídnout ještě více.

Historie a její památky jsou darem. Chceme mít krásné historické město, lákavé a přívětivé k návštěvníkům a také příjemné pro život domácích. Vedle nejvýznamnějších památek – kostelů, zámku a Židovského města chceme přispět k dalšímu zvelebení centra.

 

7. Ekologie a ochrana krajiny

Člověk a krajina zde spolu žijí tisíc let, dokáží to i nadále

Chceme zdravé a pěkné životní prostředí v Polné i v místních částech. Pole, louky a lesy Vysočiny pomáhá člověk vytvářet tisíc let. Bez přítomnosti člověka v krajině tato malebnost zanikne! Jsme přesvědčeni, že ochranu prostředí, podnikání a rekreační funkce krajiny lze spojit. Odmítáme těžbu uranu na Polensku !

                                                                                              facebook – Polná-Lidem “ODS Polná”

                                     Komunální volby 2014

                                                                                          

   

                                                                          

Teze programu „Polná-Lidem“  

 1. Správa města
 2. Polná v okrese a kraji
 3. Školství
 4. Voda pro Polnou
 5. Kultura a sport
 6. Péče o památky a turistika
 7. Ekologie a ochrana krajiny

1. Město a místní části

Kvalitní, otevřený a transparentní městský úřad je podmínkou pro efektivní správu obecního majetku a řádné fungování městských organizací.

Polná nekončí hradbami, místní části jsou stejně důležitou částí města. Podpoříme jejich rozvoj podle místních podmínek, doplnění inženýrských sítí. Duší obce je činnost místních spolků a práce osadních výborů.

Místní části jsou atraktivní pro ty, kteří chtějí žít ještě více na venkově. Výstavba inženýrských sítí, péče o vzhled obce, podpora místních spolků, možnost výstavby, tím vším může město přispět k tomu, aby místní části žily plnohodnotným životem.

Spolkový a společenský život v místních částech motivuje k péči o své okolí. Bez aktivity občanů budou místní části jen shlukem chalup.

 

2. Polná v okrese a kraji

Polná je atraktivním místem pro život na Vysočině. Musí být klidným, čistým, bezpečným a dobře dostupným městem. Podmínkou je péče o infrastrukturu – vybavenost města i návaznost na dopravní sítě.

Chceme nabídnout místo k bydlení i podnikání a zlepšit dopravní dostupnost města, především ve směru k dálnici. Růstu Polné musí odpovídat i vývoj veřejné infrastruktury. Tím máme na mysli především základní školství a dostatečnou kapacitu sítí.

Chceme život v bezpečném maloměstě nabídnout jako alternativu k Jihlavě, Havlíčkovu Brodu i ostatním obcím. Podmínkou nutnou je včasná příprava stavebních míst.

 

3. Školství

Je nutno konečně vyřešit školní tělocvičnu, po osmi letech „řešení“ je město opět na začátku!

Kapacita obou školních budov ZŠ je vyčerpána a návrh územního plánu s řešením tohoto stavu nepočítá, přestože počet obyvatel města má vzrůst o třetinu.

Přístavba školní tělocvičny k budově na Podděbradově ulici vázne na souhlasu památkářů. Pokud neprosadíme tuto variantu, chceme jednat s Lidovým spolkem o rekonstrukci a společném využití Lidového domu.

 

4. Voda pro Polnou

Vlastní voda z vlastní vodárny spravované městem. Vystoupíme ze SVaK.

Prosazujeme opětovné zprovoznění polenské úpravny vody. Je nutné vystoupení Polné ze SVaKu Jihlavsko. Tento svazek obcí řídí lidé, kteří zájmy občanů členských obcí nerespektují. Se svěřenými finančními prostředky nenakládají hospodárně a způsobili milionové škody (prohrané soudní spory s Jihlavou). Polenskou úpravnu vody a čistírnu odpadních vod může Polná provozovat sama, případně prostřednictvím vlastní společnosti. Jsme přesvědčeni, že zisk z této činnosti bude větší, než nájem hrazený společností SVaK. Bude přednostně použit na rekonstrukci stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu.

 

5. Kultura a sport

Prioritou je aktivní trávení volného času, sportovní a kulturní aktivity musejí být rovnoprávné. Podporujeme spolkové a zájmové činnosti vč. rekreačního sportu, chceme okruh kolem Pekla pro vycházky i projížďku na kole i bruslích, místo zelených rybníků umělé koupaliště, fungování ZUŠ i DDM, úpravu kluziště zimního stadionu pro celoroční sportovní využití.

Chceme napojení Polné na síť cyklostezek, abychom do města přivedli více návštěvníků.

Chceme sportovní a rekreační nabídku pro všechny. Naší prioritou je aktivní sportovní vyžití pro každého, kdo má o něj zájem. Ať jde o organizovaný sport, ať jde o aktivní rekreaci.

Rekreačnímu sportu chceme věnovat nejméně stejnou pozornost jako sportu výkonnostnímu a ostatní sporty zrovnoprávníme s fotbalem. Snadnou úpravou povrchu lze zimní stadion nabídnout k celoročnímu využití pro různé sporty.

Prvním úkolem je vybudovat víceúčelový rekreační okruh kolem Pekla, využitelný pro cyklistiku a bruslení.

Chceme, aby Polná byla připojena na kvalitní síť cyklostezek a cyklotras. Budeme hledat trasu podél Šlapanky do Havlíčkova Brodu. Navrhujeme napojení této trasy z Věžnic přes Dolní Jablonnou na Sázavskou cyklostezku a dál ke Ždáru nad Sázavou. Budeme hledat i napojení na síť cyklostezek v Jihlavě. Čtvrtým směrem je propojení s atraktivní cyklotrasou od Luk nad Jihlavou podél řeky Jihlavy.

Polná postrádá možnost bezpečného koupání. Město potřebuje umělé koupaliště.

Budeme podporovat zájmové a spolkové činnosti. Polná vždy vynikala spolkovou činností. Stejně jako sportovní vyžití má na spravedlivou podporu nárok i vyžití kulturní.

 

6. Turistika a péče o památky

Chceme Polnou přitažlivou pro aktivní turistiku, spojit pohyb a pobyt v krajině s návštěvou památek. Návštěvníci jsou impulsem pro rozvoj služeb. Chceme pokračovat ve zvelebování památek i celého centra. Nejsme skanzen, chceme památky živé v živém městě.

Příkladem rozvoje turistiky nám jsou Přibyslav a Luka nad Jihlavou, Polná však může nabídnout ještě více.

Historie a její památky jsou darem. Chceme mít krásné historické město, lákavé a přívětivé k návštěvníkům a také příjemné pro život domácích. Vedle nejvýznamnějších památek – kostelů, zámku a Židovského města chceme přispět k dalšímu zvelebení centra.

 

7. Ekologie a ochrana krajiny

Člověk a krajina zde spolu žijí tisíc let, dokáží to i nadále

Chceme zdravé a pěkné životní prostředí v Polné i v místních částech. Pole, louky a lesy Vysočiny pomáhá člověk vytvářet tisíc let. Bez přítomnosti člověka v krajině tato malebnost zanikne! Jsme přesvědčeni, že ochranu prostředí, podnikání a rekreační funkce krajiny lze spojit. Odmítáme těžbu uranu na Polensku!

www.polna-lidem.cz  ,        facebook – Polná-Lidem “ODS Polná”