Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Květen 2015

Nepříznivá finanční situace nemocnic Kraje Vysočina přetrvává!

Zastupitelé kraje včera schválili kontokorentní úvěr ve výši 30 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Úvěr ve stejné výši potřebuje i nemocnice v Pelhřimově. Nemocnice v Novém Městě na Moravě a Havlíčkově Brodě pak mají úvěr dokonce ve výši 35 milionů korun.

„Nepříznivá finanční situace nemocnic přetrvává“ je doslovná citace z materiálu předloženého radou kraje na jednání zastupitelstva. Hejtman Jiří Běhounek (nezávislý za ČSSD ) konstatoval, že je to pozůstatek z doby, kdy bylo špatně nastavené státní financování našich nemocnic.

V následné diskusi Radek Černý (ODS) žádal vysvětlení, proč se špatná finanční situace našich nemocnic za vlády ČSSD nezměnila. Pan hejtman Běhounek přiznal, že mu důvody nejsou známé. Zastupitel Radek Černý mu nabídl jednu z více možných příčin a tou je zrušení regulačních poplatků. Avizované navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven sotva pokryje výpadek tohoto příjmu nemocnic a na vládou nařízené zvýšení mezd pracovníků ve zdravotnictví nejsou zdroje.

S názorem pana hejtmana, že poplatky neměly žádný vliv na regulaci spotřeby zdravotní péče, opoziční zastupitel Radek Černý nesouhlasí. „Z každodenní praxe a komunikace se zdravotníky jsem s nimi v názorové shodě, že se to v provozu našich nemocnic významně projevilo. Doslova kritická situace je na bezplatných lůžkách léčeben dlouhodobě nemocných. Existují nejen dojmy, ale i exaktní statistická data, která prokazují, že se po zrušení hospitalizačního poplatku za hotelové služby všeobecně prodloužila průměrná doba hospitalizace a tvrzení, že to spolu nesouvisí, zásadně odmítám“, reagoval na výrok hejtmana Radek Černý.