Přemýšlíme pravicově

Archív měsíce: Srpen 2016

Programové priority

Obzvláště důležitý je pro nás důraz na bezpečný a klidný život na Vysočině. Chceme proto rozvíjet spolupráci s Policií České republiky a s Hasičským záchranným sborem ČR, stejně jako s dobrovolnými hasiči, a to zejména v rámci Integrovaného záchranného systému. Za samozřejmou považujeme podporu kvalitního fungování Zdravotnické záchranné služby.

Jsme si vědomi toho, že aktivní podpora podnikání přináší nové pracovní příležitosti. Veřejný sektor má však příznivé prostředí pro podnikání spoluvytvářet, a ne je deformovat výběrovými dotacemi. Úřady nemají vytvářet pracovní příležitosti, nýbrž nepřekážet těm, kteří se o jejich vznik snaží.

V sociální politice chceme podpořit ty, kteří pracují, nebo aktivně práci hledají, a mají snahu zlepšovat život svůj i svých blízkých. Odměňována má být aktivita. Zneužívání sociálních opatření a dávek odmítáme.

Jsme pro vyrovnané, resp. mírně přebytkové hospodaření a promyšlené nakládání s veřejnými prostředky. Jsme pro úsporné, efektivní a vstřícné fungování Kraje. Zasadíme se o zcela transparentní hospodaření úřadu i jím řízených institucí a rovněž o průhledné vypisování veřejných zakázek podle pravidel.

Jsme přesvědčeni a zcela respektujeme, že Kraj a jeho orgány nejsou nadřízeny městům a obcím, ale mají být jejich přirozeným partnerem a pomocníkem.

Budeme podporovat pravidelné a odpovídající investice do oprav a zkvalitňování silniční sítě na Vysočině, přičemž zajistíme průhledné zadávání zakázek. Jsme pro opravy a investice na základě veřejně známého, dodržovaného a dlouhodobého plánu.

Zjednodušíme cestování obyvatelům Vysočiny zavedením jednotné jízdenky pro různé druhy hromadné veřejné dopravy. Budeme usilovat o vznik integrovaného dopravního systému na Vysočině, k jehož zavedení za minulých osm let stále nedošlo.

Bohatý spolkový život, rozmanité a nezávislé kulturní aktivity, výkonnostní i rekreační sport považujeme za podstatnou součást svobodného prostoru občanské společnosti. Hodláme tento život podporovat, mimo jiné formou pravidelně vypisovaných grantů pro kulturní instituce, spolky a sportovní sdružení.

Chceme podporovat kvalitnější výuku cizích jazyků i prostřednictvím podpory tzv. bilingvních tříd, ve kterých by se vyučovaly předměty v cizím jazyce, a motivovat žáky k získávání mezinárodních jazykových certifikátů, které jasně prokazují dosaženou úroveň žáka v cizím jazyce.

Ředitelé, učitelé a další zaměstnanci ve školách jsou zatíženi čím dál větší byrokracií. Tuto zátěž chceme snížit. Ve škole se má učit a vychovávat, a ne vyplňovat tabulky a popisovat stovky stran zprávami o všem možném.

Zasadíme se o zavedení jednotné (sdílené) vstupenky do kulturních zařízení Kraje Vysočina, s níž by bylo možné navštěvovat různé instituce na území Kraje. Zároveň s tím podporujeme finanční zvýhodnění pro časté návštěvníky těchto krajských zařízení.

V zájmu pěstování a rozvíjení kulturních hodnot mládeže podpoříme volný vstup pro žáky a studenty z Vysočiny do kulturních institucí Kraje.

Považujeme za nutné, aby Kraj Vysočina důsledně podporoval zemědělce na Vysočině v jednání se státem. Zejména v otázce srovnávání podmínek postavení zemědělců mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. Ať už v oblasti snižování sociálních odvodů či slevy na daních z dotací EU do živočišné výroby od roku 2016.

Budeme podporovat další rozvoj především terénních sociálních služeb s důrazem na jejich dobrou dostupnost pro všechny občany Kraje Vysočina. Prioritou je pro nás vytváření podmínek pro možnosti rodinné péče o seniory přímo v domácnostech.

Změníme osmileté spravování zdravotnictví Kraje Vysočina bez koncepce, vytvoříme zdravotní plán Kraje Vysočina, který zajistí systematický rozvoj jak základní, tak specializované péče.

Úsporná zelená opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie budeme prosazovat podle finanční, sociální a environmentální logiky s důrazem na prioritní zemědělské využití půdy na Vysočině.

Podporujeme prodloužení provozu Jaderné elektrárny Dukovany a aktivně se zapojíme do veřejné diskuse o výstavbě nového jaderného zdroje.

Chceme podporovat takové výjimečné jedince z našeho kraje, jejichž znalosti či aktivity výrazně překračují průměr, ale vymykají se zavedeným podpůrným programům.

 

Vážení občané Kraje Vysočina

Rád bych vás touto cestou seznámil s kandidátní listinou Občanské demokratické strany pro letošní krajské volby na Vysočině. Spolu s ní vám předkládáme i náš program, s nímž se ucházíme o vaše hlasy.Kandidátka ODS je sestavena z lidí s bohatou profesní i lidskou zkušeností, přičemž záměrně územně zastupuje oblasti z celého kraje Vysočina. Naším zájmem je totiž rozvoj nejen jeho centrálních částí, nýbrž i těch okrajových. Krajský program se opírá o naše občansko-demokratické postoje a zároveň o poznatky z měst a obcí, v nichž na Vysočině žijeme, pracujeme a podnikáme.Nabízíme vám náš pohled na správu veřejných záležitostí v klíčových oblastech krajské samosprávy, jako je doprava, školství, zdravotnictví, sociální služby, kultura a péče o památky, ochrana životního prostředí či rozvoj venkova a zemědělství.Přejeme si, aby se úřady a organizace Kraje orientovaly především na službu obyvatelům Vysočiny, aby přispívaly k zachovávání přírodních a kulturních hodnot našeho kraje a přitom udržovaly rozumné a vyvážené hospodaření s veřejnými prostředky.Naším cílem je, aby se na Vysočině žilo podle jasných a stabilních pravidel, kde k přístupu k informacím či veřejným zdrojům nepotřebujete mít správné známé. Chceme, aby se v našem kraji přijímala zodpovědná řešení vůči budoucnosti a nepřevažoval momentální zájem úzké skupiny lidí. Přáli bychom si, aby se na Vysočině žilo svobodně a aby její obyvatelé nebyli svazováni zbytečnou regulací a dotěrným usměrňováním ze strany veřejného sektoru.Věříme, že naším společným zájmem je bezpečný, klidný a přitom zajímavý život na Vysočině, kde se cítí dobře především zdejší obyvatelé a také její návštěvníci.S přátelským pozdravem Zdeněk Geist lídr kandidátky

Programové priorityObzvláště důležitý je pro nás důraz na bezpečný a klidný život na Vysočině. Chceme proto rozvíjet spolupráci s Policií České republiky a s Hasičským záchranným sborem ČR, stejně jako s dobrovolnými hasiči, a to zejména v rámci Integrovaného záchranného systému. Za samozřejmou považujeme podporu kvalitního fungování Zdravotnické záchranné služby.Jsme si vědomi toho, že aktivní podpora podnikání přináší nové pracovní příležitosti. Veřejný sektor má však příznivé prostředí pro podnikání spoluvytvářet, a ne je deformovat výběrovými dotacemi. Úřady nemají vytvářet pracovní příležitosti, nýbrž nepřekážet těm, kteří se o jejich vznik snaží.V sociální politice chceme podpořit ty, kteří pracují, nebo aktivně práci hledají, a mají snahu zlepšovat život svůj i svých blízkých. Odměňována má být aktivita. Zneužívání sociálních opatření a dávek odmítáme.Jsme pro vyrovnané, resp. mírně přebytkové hospodaření a promyšlené nakládání s veřejnými prostředky. Jsme pro úsporné, efektivní a vstřícné fungování Kraje. Zasadíme se o zcela transparentní hospodaření úřadu i jím řízených institucí a rovněž o průhledné vypisování veřejných zakázek podle pravidel.Jsme přesvědčeni a zcela respektujeme, že Kraj a jeho orgány nejsou nadřízeny městům a obcím, ale mají být jejich přirozeným partnerem a pomocníkem.Budeme podporovat pravidelné a odpovídající investice do oprav a zkvalitňování silniční sítě na Vysočině, přičemž zajistíme průhledné zadávání zakázek. Jsme pro opravy a investice na základě veřejně známého, dodržovaného a dlouhodobého plánu.Zjednodušíme cestování obyvatelům Vysočiny zavedením jednotné jízdenky pro různé druhy hromadné veřejné dopravy. Budeme usilovat o vznik integrovaného dopravního systému na Vysočině, k jehož zavedení za minulých osm let stále nedošlo.Bohatý spolkový život, rozmanité a nezávislé kulturní aktivity, výkonnostní i rekreační sport považujeme za podstatnou součást svobodného prostoru občanské společnosti. Hodláme tento život podporovat, mimo jiné formou pravidelně vypisovaných grantů pro kulturní instituce, spolky a sportovní sdružení.Chceme podporovat kvalitnější výuku cizích jazyků i prostřednictvím podpory tzv. bilingvních tříd, ve kterých by se vyučovaly předměty v cizím jazyce, a motivovat žáky k získávání mezinárodních jazykových certifikátů, které jasně prokazují dosaženou úroveň žáka v cizím jazyce.Ředitelé, učitelé a další zaměstnanci ve školách jsou zatíženi čím dál větší byrokracií. Tuto zátěž chceme snížit. Ve škole se má učit a vychovávat, a ne vyplňovat tabulky a popisovat stovky stran zprávami o všem možném.Zasadíme se o zavedení jednotné (sdílené) vstupenky do kulturních zařízení Kraje Vysočina, s níž by bylo možné navštěvovat různé instituce na území Kraje. Zároveň s tím podporujeme finanční zvýhodnění pro časté návštěvníky těchto krajských zařízení.V zájmu pěstování a rozvíjení kulturních hodnot mládeže podpoříme volný vstup pro žáky a studenty z Vysočiny do kulturních institucí Kraje.Považujeme za nutné, aby Kraj Vysočina důsledně podporoval zemědělce na Vysočině v jednání se státem. Zejména v otázce srovnávání podmínek postavení zemědělců mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. Ať už v oblasti snižování sociálních odvodů či slevy na daních z dotací EU

Zdroj: ODS – Občanská demokratická strana

Vážení občané Kraje Vysočina

Rád bych vás touto cestou seznámil s kandidátní listinou Občanské demokratické strany pro letošní krajské volby na Vysočině. Spolu s ní vám předkládáme i náš program, s nímž se ucházíme o vaše hlasy.

Kandidátka ODS je sestavena z lidí s bohatou profesní i lidskou zkušeností, přičemž záměrně územně zastupuje oblasti z celého kraje Vysočina. Naším zájmem je totiž rozvoj nejen jeho centrálních částí, nýbrž i těch okrajových. Krajský program se opírá o naše občansko-demokratické postoje a zároveň o poznatky z měst a obcí, v nichž na Vysočině žijeme, pracujeme a podnikáme.

Nabízíme vám náš pohled na správu veřejných záležitostí v klíčových oblastech krajské samosprávy, jako je doprava, školství, zdravotnictví, sociální služby, kultura a péče o památky, ochrana životního prostředí či rozvoj venkova a zemědělství.

Přejeme si, aby se úřady a organizace Kraje orientovaly především na službu obyvatelům Vysočiny, aby přispívaly k zachovávání přírodních a kulturních hodnot našeho kraje a přitom udržovaly rozumné a vyvážené hospodaření s veřejnými prostředky.

Naším cílem je, aby se na Vysočině žilo podle jasných a stabilních pravidel, kde k přístupu k informacím či veřejným zdrojům nepotřebujete mít správné známé. Chceme, aby se v našem kraji přijímala zodpovědná řešení vůči budoucnosti a nepřevažoval momentální zájem úzké skupiny lidí. Přáli bychom si, aby se na Vysočině žilo svobodně a aby její obyvatelé nebyli svazováni zbytečnou regulací a dotěrným usměrňováním ze strany veřejného sektoru.

Věříme, že naším společným zájmem je bezpečný, klidný a přitom zajímavý život na Vysočině, kde se cítí dobře především zdejší obyvatelé a také její návštěvníci.

S přátelským pozdravem
Zdeněk Geist
lídr kandidátky

Programové priority

Obzvláště důležitý je pro nás důraz na bezpečný a klidný život na Vysočině. Chceme proto rozvíjet spolupráci s Policií České republiky a s Hasičským záchranným sborem ČR, stejně jako s dobrovolnými hasiči, a to zejména v rámci Integrovaného záchranného systému. Za samozřejmou považujeme podporu kvalitního fungování Zdravotnické záchranné služby.

Jsme si vědomi toho, že aktivní podpora podnikání přináší nové pracovní příležitosti. Veřejný sektor má však příznivé prostředí pro podnikání spoluvytvářet, a ne je deformovat výběrovými dotacemi. Úřady nemají vytvářet pracovní příležitosti, nýbrž nepřekážet těm, kteří se o jejich vznik snaží.

V sociální politice chceme podpořit ty, kteří pracují, nebo aktivně práci hledají, a mají snahu zlepšovat život svůj i svých blízkých. Odměňována má být aktivita. Zneužívání sociálních opatření a dávek odmítáme.

Jsme pro vyrovnané, resp. mírně přebytkové hospodaření a promyšlené nakládání s veřejnými prostředky. Jsme pro úsporné, efektivní a vstřícné fungování Kraje. Zasadíme se o zcela transparentní hospodaření úřadu i jím řízených institucí a rovněž o průhledné vypisování veřejných zakázek podle pravidel.

Jsme přesvědčeni a zcela respektujeme, že Kraj a jeho orgány nejsou nadřízeny městům a obcím, ale mají být jejich přirozeným partnerem a pomocníkem.

Budeme podporovat pravidelné a odpovídající investice do oprav a zkvalitňování silniční sítě na Vysočině, přičemž zajistíme průhledné zadávání zakázek. Jsme pro opravy a investice na základě veřejně známého, dodržovaného a dlouhodobého plánu.

Zjednodušíme cestování obyvatelům Vysočiny zavedením jednotné jízdenky pro různé druhy hromadné veřejné dopravy. Budeme usilovat o vznik integrovaného dopravního systému na Vysočině, k jehož zavedení za minulých osm let stále nedošlo.

Bohatý spolkový život, rozmanité a nezávislé kulturní aktivity, výkonnostní i rekreační sport považujeme za podstatnou součást svobodného prostoru občanské společnosti. Hodláme tento život podporovat, mimo jiné formou pravidelně vypisovaných grantů pro kulturní instituce, spolky a sportovní sdružení.

Chceme podporovat kvalitnější výuku cizích jazyků i prostřednictvím podpory tzv. bilingvních tříd, ve kterých by se vyučovaly předměty v cizím jazyce, a motivovat žáky k získávání mezinárodních jazykových certifikátů, které jasně prokazují dosaženou úroveň žáka v cizím jazyce.

Ředitelé, učitelé a další zaměstnanci ve školách jsou zatíženi čím dál větší byrokracií. Tuto zátěž chceme snížit. Ve škole se má učit a vychovávat, a ne vyplňovat tabulky a popisovat stovky stran zprávami o všem možném.

Zasadíme se o zavedení jednotné (sdílené) vstupenky do kulturních zařízení Kraje Vysočina, s níž by bylo možné navštěvovat různé instituce na území Kraje. Zároveň s tím podporujeme finanční zvýhodnění pro časté návštěvníky těchto krajských zařízení.

V zájmu pěstování a rozvíjení kulturních hodnot mládeže podpoříme volný vstup pro žáky a studenty z Vysočiny do kulturních institucí Kraje.

Považujeme za nutné, aby Kraj Vysočina důsledně podporoval zemědělce na Vysočině v jednání se státem. Zejména v otázce srovnávání podmínek postavení zemědělců mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. Ať už v oblasti snižování sociálních odvodů či slevy na daních z dotací EU do živočišné výroby od roku 2016.

Budeme podporovat další rozvoj především terénních sociálních služeb s důrazem na jejich dobrou dostupnost pro všechny občany Kraje Vysočina. Prioritou je pro nás vytváření podmínek pro možnosti rodinné péče o seniory přímo v domácnostech.

Změníme osmileté spravování zdravotnictví Kraje Vysočina bez koncepce, vytvoříme zdravotní plán Kraje Vysočina, který zajistí systematický rozvoj jak základní, tak specializované péče.

Úsporná zelená opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie budeme prosazovat podle finanční, sociální a environmentální logiky s důrazem na prioritní zemědělské využití půdy na Vysočině.

Podporujeme prodloužení provozu Jaderné elektrárny Dukovany a aktivně se zapojíme do veřejné diskuse o výstavbě nového jaderného zdroje.

Chceme podporovat takové výjimečné jedince z našeho kraje, jejichž znalosti či aktivity výrazně překračují průměr, ale vymykají se zavedeným podpůrným programům.

polna_plakatRecitál hebrejských a jidiš písní v synagoze v Polné

 

V sobotu, dne 16. dubna 2016, se od 17.30 hodin v synagoze v Polné uskuteční recitál  hebrejských a jidiš písní, které za vlastního klavírního doprovodu přednese interpretka a etnomuzikoložka Mgr. Zita Honzlová, Ph.D.

V recitálu zazní skladby duchovní i světské, které posluchačům umožní nechat se přenést do atmosféry všedního dne židovské komunity 19. století.

Zita Honzlová při svých vystoupeních rozvíjí vlastní interpretační styl sólového zpěvu na pomezí šansonu a klasické evropské pěvecké školy, inspirovaný prvky synagogálního zpěvu chazanut s klavírním doprovodem.

Základ jejího repertoáru tvoří písně v hebrejštině a jidiš doplňované vlastní tvorbou v podobě zhudebněné poezie.

 

Vystoupení se koná ve spolupráci s Městským úřadem v Polné.

 

Srdečně Vás zvu na toto ojedinělé vystoupení.

 

Zdeněk Geist

Rekonstrukci sportoviště Polná zaplatí nakonec sama

Polná – Dotaci se získat nepodařilo. Zastupitelé rozhodli, že víceučelové hřiště s in-line dráhou za pět a půl milionu korun uhradí město na etapy.

Víceúčelové sportoviště. Ilustrační foto.

Víceúčelové sportoviště. Ilustrační foto.Autor: archiv Deníku

Polná se žádostí o dotaci neuspělo. Rekonstrukci nového volnočasového sportoviště s umělým povrchem město zafinancuje samo. Na etapy. Rozhodlo o tom středeční zastupitelstvo.

Protože jsme nezískali dotaci, rozhodli jsme na zastupitelstvu, že na rekonstrukci uvolníme dva a půl milionu ze svého rozpočtu na první etapu a příští rok dofinancujeme zbytek,” uvedl starosta Polné Jindřich Skočdopole (Nezávislí pro Polnou).

Celková rekonstrukce sportoviště má vyjít na pět a půl milionu korun.

Na volnočasovém hřišti si bude možné zahrát například hokejbal, florbal, nohejbal a další míčové hry. Kolem hřiště má být dráha pro kolečkové brusle. V zimě pak sportoviště bude možné díky postřiku proměnit na ledovou plochu.

Víceúčelové hřiště vznikne hned vedle městského stadionu v ulici Boženy Němcové, kde je vybudované i nové zázemí, a nedaleko se nachází i dětské hřiště. Areál tak bude moci posloužit mladším i starším dětem.

Sportoviště v minulosti sloužilo jako zimní stadion, kde bruslily hlavně školy. Protože ale fungoval na bázi přírodního ledu, využíval se dohromady jen asi tři neděle v roce. Minulé zimy totiž nebyly tak tuhé,” vysvětlil v minulosti starosta Polné, proč chtějí zastupitelé zastaralý zimní stadion proměnit ve víceúčelové hřiště.

Město chtělo nejprve rekonstrukci uhradit z dotace, proto si podalo žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podle slov starosty ale byla tato žádost jednou ze čtrnácti set, které v součtu požadovaly osm miliard korun.

Podpořeno bylo ale nakonec pouze osmdesát žádostí ve výši čtyři sta milionů korun,” dodal Skočdopole s tím, že snažit se získat dotaci znovu se městu v objemu žádostí jeví jako marné. I přesto se chce Polná ještě pokusit získat dotaci na rekonstrukci tělocvičny základní školy, když jim tato nevyšla.

Nové sportoviště nebude oploceno, a bude tak volně přístupné komukoliv a kdykoliv. Pracovat se na něm má začít od 15. září. Stavební firmu město vybralo již na jaře, ale čekalo, jak dopadne se žádostí o dotaci.

Polná má už jedno podobné víceúčelové sporotoviště U Studánky, což je hřiště s umělým trávníkem i běžeckou dráhou. Využívají ho především školy. Sporotoviště má svého správce, od kterého si zájemci mohou zapůjčit například míče či rakety na stolní tenis a podobně. 

Autor: Redakce


Zdroj: 
http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/rekonstrukci-sportoviste-polna-zaplati-nakonec-sama-20160717.html

Jsme rádi že zastupitelé a město podpořilo náš návrh na rekonstrukci areálu zimního stadionu v Polné. Bude tento areál konečně mít svůj smysl, využití pro širokou veřejnost a nebude působit jako zapomenutý kout v Polné . Jako víceúčelové hřiště by mělo mít využití po celý rok, to znamená že to není jen zimní stadion ,hřiště na jeden sport. Bude to sportoviště které využije skoro každý sportovec v Polné , inline dráha kolem hřiště bude určitě také hojně využívaná. Děkujeme i za podporu od pana starosty , který tento projekt podpořil od samého začátku .

MS ODS Polná