Přemýšlíme pravicově

ODS

Sněm místního sdružení ODS v Polné, konaný dne 27.8.2013.

 

Přítomni:   Kubašta, Bárta, Šerý, Apfelthaler, Jelínek, Neubauer, Suchý, Vlach P.

Omluveni: Kourek, Vlach I., Vlach R.

Host:          Geist Zdeněk – MS ODS Jihlava

 

  1. Sněm navrhuje na lídra kandidátky RS ODS Vysočina do sněmovních voleb PSP ČR paní Janu Fischerovou – MS ODS Havlíčkův Brod  (pro 8 – proti 0 – zdrž. 0)

 

  1. Sněm navrhuje sestavení kandidátky OS Jihlava do sněmovních voleb PSP ČR
    1. Jaroslav Vymazal – MS ODS Jihlava (8 – 0 – 0)
    2. Eva Krpálková – MS ODS Jihlava (8 – 0 – 0)
    3. Miloš Kubašta  – MS ODS Polná (8 – 0 – 0)

Sněm zvolil delegáty na oblastní sněm podle klíče stanoveného oblastní radou:

Bárta P., Šerý J., Vlach P. + Kubašta M. – člen OR

Sněm MS ODS Polná doporučuje OS ODS Jihlava, aby na kandidátku do sněmovních voleb PSP ČR navrhl dva členy MS Jihlava a dva členy ostatních MS oblasti.

Volební sněm MS ODS Polná se uskuteční v úterý 17.9.2013 v 19:00hod.

Zapsal: Kubašta Miloš

Usnesení z Místního sněmu MS ODS Polná 
ze dne 11.6.2012.
 
Přítomni: Bárta P., Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Vlach I., Vlach P., Šerý J., Švec P.
Hosté:Mgr. O. Benc, Mgr. Z.Dvořák
 

1.MS ODS Polná plně podporuje změnu územního plánu města Polná č.8, přičemž další využití území navrhuje v souladu s přáním občanů Polné.
2.MS ODS Polná trvá na vybudování školní tělocvičny s optimálními rozměry.
3.MS ODS Polná doplňuje usnesení místní rady MS ODS Polná ze dne 24.4.2012 na základě jednání oblastní rady OS ODS Jihlava ze dne 21.5.2012 takto:
          ·Bod 1. – souhlasí
          ·Bod 2. – MS ODS Polná vyzývá k uplatnění programu konkrétního a důsledného snižování veřejných výdajů ve státní a veřejné správě a žádá zástupce RS ODS Vysočina ve VR ODS, aby zajistili přednesení tohoto návrhu.
          ·Bod 3. – MS ODS Polná vítá iniciativu OR ODS Jihlava a žádá předsedu OS ODS Jihlava, pana Michala Zigla, o sdělení konkrétního termínu a bližších podrobností k pozvání experta ODS k daňové politice ODS.
 

S usnesením souhlasí všichni přítomní členové MS ODS Polná.

 

Zapsal: Kubašta M. – předseda MS ODS  Polná

Chcete se vyjádřit k článku? Napište nám.

___________________________________________________________________________________

Vážení členové Místního sdružení ODS Polná,

tímto si Vás dovoluji pozvat na Místní sněm MS ODS Polná, který se uskuteční v pondělí 11.6.2012 V zámecké restauraci v 19:00 hod.
Návrh programu:
    1.  Zahájení, schválení programu
    2.  Projekty podporované MS ODS
    3. Usnesení MR MS ODS Polná ze dne 24.4.2012
    4. Krajské volby 2012 – prezentace kandidátů
    5. Diskuse
    6. Usnesení MS
    7. Závěr
Těším se na Vaši účast

Kubašta
Miloš
Předseda MS ODS Polná

Chcete se vyjádřit k článku? Napište nám.

Zápis z mimořádné schůzky Místního sdružení ODS POLNÁ

Pracovní schůzka se konala v úterý 24.4.2012 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni: Bárta P., Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Vlach I., Vlach P., Šerý J. a Švec P.

Na programu bylo projednání usnesení MS ODS Polná, k současnému politickému dění:

1. MS ODS Polná považuje za alarmující, že k závažným programovým otázkám, jako je např. zvyšování daňové zátěže středního stavu , chybí diskuse uvnitř ODS.

2. MS ODS Polná vyzívá Výkonnou radu ODS k uplatňování programu konkrétního a důsledného snižování veřejných výdajů ve státní a veřejné správě.

3. MS ODS Polná požaduje po Okresním sdružení ODS diskusi k výše závažným programovým otázkám a žádáme předsedu OS ODS Jihlava, aby tato stanoviska zprostředkoval členské základně ODS.

Usnesení sněmu RS ODS Vysočina, konaného dne 31.3.12, Střítež u Jihlavy

Sněm RS ODS Vysočina zvolil:

·za zapisovatele Martu Horeckou

·za ověřovatele Ivo Strejčka a Stanislava Cejpka

·mandátovou komisi ve složení: Jana Musilová, Petros Martakidis, Miloš Šťastný

·volební komisi ve složení: Vladimír Šmerda, Jaroslav Makovec, Karel Kříž, Miloslav Nevěčný, Miroslav Gura

·návrhovou komisi ve složení: Martin Kamarád, Erich Janderka, Jan Litomiský, Simona Kafoňková, Zdeněk Vetešník

Sněm RS ODS Vysočina sestavil kandidátku ODS pro KV na Vysočině v pořadí:

1) Mgr. Ota Benc, Přibyslav

2) Ing., Bc. Michal Zigl, DiS., Jihlava

3) Ing. Pavel Nevrkla, Jemnice

4) Ing. Radovan Necid, Velké Meziříčí

5) Ing. Tomáš Dufek, Pelhřimov

6) MUDr. Radek Černý, Žďár n. S.

7) Mgr. Milan Šmíd, Žirovnice

8) Ondřej Kozub, Chotěboř

9) Martin Hájek, Jihlava, Smrčná

10) Vítězslav Jonáš, Dukovany

11) Mgr. Martina Bártová, Třebíč

12) RNDr. Miloš Vystrčil, Telč

13) Ivo Rohovský, Měřín

14) Ladislav Med, Pelhřimov

15) Mgr. Jan Sojka, Havlíčkův Brod

16) MUDr. Ondřej Škoda, Pelhřimov

17) Jaroslav Ptáček, Žďár n. S.

18) Pavel Bárta, Polná

19) Ing. Drahoslav Bastl, Lesonice, Vranín

20) Mgr.Bc. Jan Vošický, Ledeč n. S.

21) Jan Tesař, Jihlava

22) Ing. Ilona Komínková, Nové Město n.M.

23) Martin Hladík, Třebíč – Nové Dvory

24) Ing. Zdeněk Janovský, Chotěboř

25) Ing. Stanislav Jiříček, Pacov

26) Miloslav Černý, Velká Losenic

27) Bc. Jan Tecl, Havlíčkův Brod

28) MUDr. Zdeněk Faltus, Jihlava

29) Ing. Jaroslav Doležal, Moravské Budějovice

30) Jiří Hormandl, Těchobuz

31) Martin Kamarád, Přibyslav

32) Karel Kratochvíl, Humpolec

33) Jiří Michlíček, Velké Meziříčí

34) Mgr. Roman Křivánek, Jihlava

35) Mgr. Ing. Ivo Vítek, Třebíč

36) Mgr. Alena Kukrechtová, Humpolec

37) Stanislav Jirků, Brtnice

38) Tomáš Hrabálek, Velké Meziříčí

39) Ing. Roman Diviš, Kněžice

40) Jakub Sajdl, Ledeč n. S.

41) Ing. Jana Fischerová, CSc., Havlíčkův Brod

42) Bc. Alena Hostašová, Myslibořice

43) Ing. Jan Litomiský, Vyskytná

44) Mgr. Dalibor Kolář, Velká Bíteš

45) Martin Leitgeb, Třešť

Náhradníci v pořadí po OS:

·OS HB: Pavel Hejtmánek, Pavel Hladík, Zbyněk Barger, Tomáš Kadlec, Václav Průša, Jan Abbrent, Zbyněk Stejskal

·OS JI: František Strnad, Martin Vyoral

·OS PE: Leopold Bambula, Václav Klátil, Martin Čížek, Stanislav Souček, Stanislav Žaloudek

·OS TR: Pavel Suk, Igor Petrecký, Vít Dvořák, Roman Havlíček, Jan Veselý, Mir.

·Procházka, Jiří Rapouch, Daniel Pospíšil

·OS ZR: Jaromír Brychta, Zdeněk Vetešník, Jan Mokříš

Sněm RS ODS Vysočina vzal na vědomí:

·zprávu mandátové komise

·informaci předsedy SV RS ODS Vysočina o skutečnosti, že v roce 2010 nevznikl podnět pro svolání Smírčího výboru RS ODS Vysočina

·Nominaci Magdy Křivanové pro volby do Senátu ČR senátní obvod Chrudim

Sněm RS ODS Vysočina schválil:

·Program jednání Regionálního sněmu.

·Zprávu předsedy RS ODS Vysočina o činnosti za rok 2011

·Zprávu regionální rady RS ODS Vysočina o hospodaření ODS Vysočina za rok 2011

·Zprávu předsedy KRK RS ODS Vysočina za rok 2011

·Rozpočet Regionálního sdružení ODS Vysočina na rok 2012

·Volební a jednací řád sněmu RS

·Nominaci Vítězslava Jonáše pro volby do Senátu ČR senátní obvod Třebíč

·Usnesení z jednání sněmu Regionálního sdružení

Další usnesení

Sněm RS ODS Vysočina schválil zmocnění regionální rady RS ODS Vysočina provádět změny v rozpočtu RS ODS Vysočina do výše příjmů.

Jiří Šerý.
____________________________________________________________________________________________

Tisková prohlášení vedení ODS Vysočina:

Část 1.

Prohlášení vedení RS ODS Vysočina ze dne 13.1.12 k informacím o sporné roli Libora Joukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina) při přidělení dotace

z Fondu Vysočiny své manželce

1.Vedení RS ODS Vysočina je znepokojeno neetickým chováním náměstka hejtmana Kraje Vysočina Libora Joukla  (ČSSD) v souvislosti s přidělením dotace z grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2011“  Fondu Vysočiny ve výši 142.500 Kč ve prospěch projektu manželky Aleny Jouklové  (zdroj MF Dnes, příloha Vysočina, 10.1.2012).

2.Vedení RS ODS pověřuje členy Finančního výboru Kraje Vysočina za ODS, aby iniciovali podrobnou kontrolu postupu hodnocení dotačních žádostí.

3.Vzhledem k tomu, že nejde o ojedinělé sporné chování náměstka hejtmana Kraje Vysočina v poslední době, vyzývá vedení RS ODS Vysočina pana Libora Joukla (ČSSD) o průkazné a veřejné vysvětlení svého počínání veřejnosti.

Část 2.

Tiskové prohlášení vedení Regionálního sdružení ODS Vysočina k vyšetřování manipulací s veřejnými zakázkami na Krajské správě a údržby silnic Kraje Vysočina

1.Vedení RS ODS Vysočina vnímá situaci v KSÚS KV jako velmi vážnou. Připomíná, že společně s částí veřejnosti na neobvyklé kroky a postupy činěné v KSÚS KV již  dříve opakovaně upozorňoval. Bohužel zřizovatel – Rada Kraje Vysočina – tato upozornění většinou ignoroval nebo zlehčoval.

2.Vedení RS ODS Vysočina podporuje záměr hejtmana Kraje Vysočina podrobit činnost KSÚS KV  auditu.

3.Vedení RS ODS Vysočina navrhuje a žádá, aby se na formulaci zadání obsahu auditu a výběru auditorů podíleli zástupci všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu Kraje Vysočina.

4.Vedení RS ODS Vysočina vyčká na podobu zadání a výsledky auditu, na základě kterých bude formulovat svoji další postoj k situaci v KSÚS KV.

Ivo Strejček 

předseda RS ODS Vysočina

Jan Tesař

člen Výkonné rady ODS

Miloš Vystrčil

předseda klubu krajských zastupitelů ODS Kraje Vysočina

Stanislav Cejpek

místopředseda RS ODS Vysočina

Tomáš Dufek

místopředseda RS ODS Vysočina

Michal Zigl

místopředseda RS ODS Vysočina

Radovan Necid

člen RR ODS Vysočina

Ondřej Kozub

místopředseda RS ODS Vysočina

Místní sněm se konal v úterý 24.1.2012 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni:  Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Suchý J.,Šerý J., Švec P., Vlach I.

Hosté: Vystrčil M., Brzek M., Bárta P., Sobotka J., Strnad F.

•Pavel Bárta by jednohlasně přijat za člena MS ODS Polná (přestup z MS ODS Havlíčkův Brod)

Pavel Bárta byl  navržen a schválen na kandidáta MS ODS Polná za jihlavskou oblast  do krajských voleb 2012

 Schválení delegáti Oblastního sněmu ODS Jihlava, který se bude konat v pondělí 20. února 2012 v 17:00 hodin v DKO Jihlava: Kubašta M. – člen OR, Bárta P., Geist Z., Švec P. a Vlach I.

Náhradník: Vlach P.

Informace z OR ODS Jihlava:

•Témata krajských voleb: zdravotnictví, doprava, školství, finance, regionální rozvoj, sociální věci, zemědělství a voda, podnikání

•Kandidát zpracuje alespoň jedno téma do konce června

•ODS Vysočina zatím nemá lídra kandidátky

Zapsal: Kubašta M.

Pracovní schůzka se konala v úterý 3.1.2012 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

 

Přítomni: Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Suchý J.,Šerý J., Vlach P.

Hosté: Bárta P., Sobotka J.

Na programu bylo projednání témat internetových stránek na jednotlivé měsíce. Lednové téma s ýhledem práce na rok 2012 zpracuje J.Šerý a P.Vlach.

Únorové téma bude věnováno volbám do Krajského zastupitelstva a podklady zpracují M.Kubašta a P.Bárta.

Dále bylo rozhodnuto umístit na internetové stránky MS zpracované návrhy týkající se města. Jedná se o následující projekty:

Placené parkování na Husově náměstí a řešení dopravní infrastruktury = příjmy do rozpočtu města.

Bazén 10 x 20m v rekreačním areálu u rybníka Peklo = prodloužení rekreační sezóny a využití areálu.

Cyklostezka okolo rybníku Peklo a lesem Březina = sportovní vyžití obyvatelstva.

Úprava autobusového nádraží = možnost výstavby OD.

Ke všem těmto návrhům se mohou vyjádřit všichni obyvatelé Polné na internetových stránkách.

Příští schůzka se uskuteční v úterý 24.ledna 2012 v 19:00hod. v Zámecké restauraci a hlavním bodem bude volba zástupce MS do voleb Krajského zastupitelstva na kandidátce ODS.

Zapsal: Kubašta M.

 

Vážení přátelé,

ubíhají slunné i deštivé dny, televizní zpravodajství plní registr vozidel, olympiáda a pravidelné informace o okurkách i kandidátech presidentské volby. ODS v Polné pracuje na tématech, které chce zahrnout do programu pro volby krajské a také na nápadech, ze kterých má vyrůst program pro komunální volby v roce 2012. Tentokrát s předstihem předkládáme téma, které zcela jistě vyvolá řadu reakcí, protože se týká samého středu města, Husova náměstí.
Snad každý v Polné si všiml, že kapacita parkovacích míst na Husově náměstí je téměř vyčerpána. S otevřením unikátního církevního muzea a zpřístupnění vnitřních prostor děkanského chrámu lze přitom čekat, že situace se opět  trochu zhorší. Polnou tak čeká osud většiny měst, které jsou nucena parkování a vjezd do středu města regulovat. Výhodou Polné přitom zůstává fakt, že je prakticky ušetřena tranzitní a především tranzitní nákladní dopravy.
Základní spor, který se vede ve všech městech na celém světě, je spor mezi dopravou v pohybu a dopravou v klidu. To znamená, do jaké míry omezovat a zužovat komunikace ve prospěch nárůstu míst k parkování?
Cílem našeho návrhu je navýšení počtu parkovacích míst na Husově náměstí a toho lze dosáhnout jedině omezením možnosti průjezdu a zklidněním provozu. Postupným zpřísňováním pravidel pohybu vozidel po náměstí lze počet parkovacích míst výrazně zvyšovat podle potřeby téměř na dvojnásobnou kapacitu. Navrhovaná opatření přitom nijak neomezují zásobování obchodů ani možnost vjezdu na náměstí pro místní, či návštěvníky.
Základním opatřením, které navrhujeme, je dvojí omezení průjezdu vozidel Horní branou. Jde o zavedení jednosměrného provozu směrem z náměstí (s ohledem na křižovatku u staré pošty) a také o omezení velikosti vozidel, kterým bude průjezd dovolen. Toto opatření navíc odstraní nebezpečí nedání přednosti při výjezdu od radnice (do Horní brány opravdu není vidět!!!), a také umožní uvažovat o skutečné obnově Horní brány, která byla právě kvůli autodopravě před cca padesáti lety stržena.
Cesta z Palackého ulice, případně Indusovy, bude zajištěna po ulici Varhánkově a Havlíčkově kolem Školáku, kde je dostatek prostoru pro rozšíření komunikace.
Jsme přesvědčeni, že s tímto nebo s podobným řešením musí počítat připravovaná změna územního plánu, protože jen tak můžeme na řadu dalších let vyřešit problémy s parkováním na náměstí. Jen tak nebude nutné zavádět nějaké parkovací zóny, odstrašující výši parkovného nebo jiné formy regulace.
Polenská ODS si je vědoma toho, že jakákoli regulace dopravy ve středu města je záležitostí citlivou a předurčenou k rozsáhlé diskusi, ve které zazní představy i zájmy mnoha občanů. Chceme-li však takovouto představu uskutečnit, je potřeba tuto diskusi začít!
Za ODS Polná, Pavel Bárta a Jiří Šerý

Školní tělocvična

Polná je město odsouzené k úspěchu. Jeho poloha, malebnost i prostředí, které nabízí, mu dávají šanci postupně obnovovat něco z minulého významu. Jedním ze znaků úspěchu je růst, součástí růstu je i větší počet dětí. Více dětí potřebuje odpovídající prostory ke svému vzdělávání a rozvoji. Součástí školních i mimoškolních aktivit jsou hřiště otevřená i kryté tělocvičny. Mnohé se povedlo, není dořešeno zázemí u základní školy.
Záměr vybudovat tělocvičnu u budovy na Poděbradově ulici (dívčí škola) se vleče od počátku 90. let. Po konzultacích s  Národním památkovým ústavem v Brně byly dohodnuty maximální rozměry 30x18m, při výšce štítu nad terénem max. 8m. Jako projektant byla vybrána na základě ceny firma Santis Žďár nad Sázavou. Jednalo se o tělocvičnu typu „stodola“ a bylo dohodnuto, že bude štítem k Ochozskému potoku.
V roce 2008 započaly práce na projektu pro územní řízení. Vzhledem k tomu, že bylo založeno nové pracoviště Národního památkového ústavu v Telči, příslušné pro kraj Vysočina, došlo ke změně památkářů a také projekt tělocvičny byl kompletně přepracován. Namísto klasického řešení se sedlovou střechou bylo navrženo řešení, které se dá těžko popsat. Jednalo se o čtyři spojené zaoblené pásy, které byly na vždy jedné straně vyšší a výšky se střídaly. Celek pak půdorysně tvořil obdélník s delší stranou podélně s potokem, 6m od potoka
Přestože byl na první pohled nezvyklý, splňoval vše potřebné. Velikost tělocvičny odpovídala potřebám jak školy, tak sportovních spolků. V tělocvičně byly dvoje šatny, jak pro školu, tak i pro odpolední mimoškolní činnost.  Výška tělocvičny odpovídala požadavkům památkářů. Podélné řešení a výška zaručovaly minimální zastínění objektů stojících za tělocvičnou.
Získat stavební povolení na stavbu v historickém centru připomíná známou pohádku o kohoutkovi a slepičce. Město Polná dalo na stavební úřad v Polné žádost o stavební povolení. Ten si dne 21. 1. 2010 vyžádal závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy –odboru územního plánování. K vydání jeho stanoviska bylo nutné další závazné stanovisko, tentokrát od Národního památkového úřadu,  odborného pracoviště Telč. Přestože příprava projektu probíhala za konzultací s tímto ústavem a byl podle jeho připomínek průběžně upravován, závazné stanovisko mohl ústav vydat až k hotovému projektu. Památkáři z Telče své kladné stanovisko na magistrát doručili dne 15. 2. 2010.
Na dalším průběhu věci je vidět, jak subjektivní může být hodnocení toho, co lze a co nelze dělat na zadním traktu budovy v okraji památkové zóny. Svoje separátní záporné stanovisko k projektu vydal Ing. arch. Karel Kuča, formálně soukromá osoba, na řízení nezúčastněná. Stanovisko je datováno dne 25. 1. 2010, na magistrát města Jihlavy bylo doručeno dne 29. 3. 2010.
Protože názor odborníků z magistrátu souzněl s názorem Ing. arch. Kuči, , požádal MMJ dne 15. 3. 2010, vzhledem k náročnosti problému, Krajský úřad Kraje Vysočina o prodloužení termínu k vyjádření. Tato mu byla prodloužena z 30. 3. do 30. 4. 2010.
29. 3. 2010 poslal MMJ žádost o vyjádření  na NPÚ ústřední pracoviště v Praze a to 14. 4 2010 dalo zamítavé stanovisko.  Na základě tohoto stanoviska dal MMJ odbor územního plánování rovněž zamítavé stanovisko. Tímto rozhodnutím bylo rozhodnuto i o osudu stavebního povolení.
Město se proti rozhodnutí odvolalo, ale kolečko se opakovalo, jen místo Magistrátu města Jihlavy, rozhodoval Krajský úřad Kraje Vysočina a místo Národního památkového úřadu v Telči rozhodoval NPÚ, ústřední pracoviště Praha. Pod rozhodnutím je podepsána paní Ing. arch Věra Kučová, náměstkyně GŘ pro památkovou péči. Výsledek vyjádření ze dne 20. 12. 2010 byl stejný, opětné zamítnutí. Tím také skončila šance řešit tuto potřebu polenských dětí z evropských peněz a prostředky regionálního operačního programu byly vyčerpány na jiné projekty.
Rozhodnutí NPÚ vrátilo celý záměr zpět na začátek. Vznikla nová pracovní skupina, v níž jsou staří známí – projektant, NPÚ v Telči, Magistrát Jihlavy-odbor územního plánování a Kraj Vysočina-oddělení památkové péče. Až bude něco dohodnuto a dokonce i schváleno, bude před městem stát problém další. Kde získat prostředky na tuto stavbu … .
Z celé této anabáze je vidět, jak snadno se i ten nejlepší bohulibý záměr může utopit v džungli zájmů odpovědných osob, jejichž subjektivní posouzení má váhu zákona. Památkáři se ani netají, že důvodem je snaha prosadit myšlenku na obnovu rybníků, které kdysi Polnou obklopovaly a z nichž dnes zbyly pouze Špačák a Peklo. Ostatní postupně zanikly, když se vyčerpal jejich přínos strategický i ekonomický a začaly bránit rozvoji města.
Nejsem památkář, ale dopravní inženýr a člověk, který v Polné vyrostl. Jsem však přesvědčen, že místo Polné je ve století dvacátém prvním, že si nejrůznějšího úpadku z nejrůznějších důvodů odbyla už dostatek. Jsem také přesvědčen o tom, že městské centrum má přirozeným způsobem přecházet v okrajové čtvrti a že historie má sloužit městu, nikoli město historii.
Mám rád vodu a rád chodím po březích rybníků. Na Vysočině jich je nespočet. Právě proto si umím představit estetiku takového návesního kačáku bez veškeré romantiky. Takovým je rybník Špačkův a takovým by beze vší pochyby byly i obnovené rybníky – ať Školský, ať ty na Ochozském potoku umístěné uprostřed města. Rybník sám do určité velikosti je pouhým jedním k prvků celku, se kterým musí ústrojně ladit. Zkuste si to představit taky!
Pavel Bárta.
V regionu Vysočina je přes 2 300 kilometrů cyklotras a jejich síť se stále rozrůstá. Nové stezky určené pro jezdce na kolech, in-line bruslaře a pro chodce se staví i letos a postupně se zlepšuje i jejich vybavení.
V roce 2010 přibylo jen na Pelhřimovsku dalších 18 kilometrů tras a v loni byla otevřena, troufám si říct jedna z nejhezčích cyklostezek na Vysočině, mezi Přibyslaví a Sázavou. Cyklostezka vede po staré železniční trati, je dlouhá 8855 metrů, převýšení je 56,1 metrů. Je na ní devět nových lávek, dvě odpočívadla, sedmnáct přejezdů lesních a polních cest a 1916 metrů zábradlí. Vede úvozy, po náspech, lesem i volnou přírodou, stále v blízkosti řeky Sázavy.  Je přístupná po celý rok a její cena, včetně výkupu pozemků, byla přibližně třicet miliónů Kč.

A co Polná? Kdy se dočká široká sportovní veřejnost prvních kilometrů 

těchto stále populárnějších  tratí v Polné? 

Přitom pro první kilometry cyklostezky v Polné a to o délce zhruba 2,8 km, se nabízí velice jednoduché řešení. První kilometry by mohli začínat v historickém jádru města a to přímo na zámku v Polné, kde může vzniknout půjčovna kol, včetně servisu a dalšího vybavení. První kilometry této nové cyklostezky by mohly vést přes horní bránu zámku, dále ulicí Žejdlicova, přes kopec do ulice Vítkova a po té kolem rybníka Peklo. Po hrázi tohoto rybníka lesem Březina, kde by tato cyklotrasa mohla být napojena na náročnější terén lesních cest . Ale to je jedna s možností dalšího rozšíření prvních kilometrů cyklostezky v Polné. Další alternativou této první trasy je možné nepojení v budoucnosti i na nevyužitou starou železniční trať a propojení Polné s obcí Dobronín. První kilometry rozhodně nejsou tak finančně náročné, aby město nemohlo uvažovat o výstavbě a občané Polné, včetně dětí, mohli první kilometry cyklotrasy využívání co nejdříve.
Jiří Šerý.