Přemýšlíme pravicově

Zápisy z jednání MS ODS

Usnesení z členské schůze MS ODS Polná ze dne 6.6.2016
Přítomni: Jahoda B., Kubašta M., Neubauer J., Suchý J., Vlach I., Vlach P.,
Vencovský P.
1. MS ODS Polná doporučuje vedení ODS více reagovat a uskutečňovat kon- Struktivní, srozumitelné a zásadnější vyjádření k hlavním a důležitým té- matům v naší společnosti tak, aby tato vyjádření oslovila co nejširší část obyvatel ČR.

2. MS ODS Polná doporučuje vedení ODS, aby byla stále otevřenou stranou a vždy se snažila sjednocovat a podporovat vyjednávání potřeby míru u nás i ve světě. Zejména, když vnímáme velký nárůst státní moci, velký rozvoj vojenské techniky (včetně jaderných zbraní) a migrace.

3. MS ODS Polná vybrala od členů 3.700,-Kč na částečnou úhradu dluhu OS Jihlava vůči ODS.
(Apfelthaler L. – 500,-Kč , Bárta P. – 500,-Kč , Jahoda B. – 500,-Kč , Kubaš-
Ta M. – 500,-Kč , Neubauer J. – 100,-Kč , Suchý J. – 100,-Kč , Vlach I. –
500,-Kč , Vlach P. – 500,-Kč , Vencovský P. – 500,-Kč)
4. MS ODS Polná navrhuje, aby jednání OR ODS Jihlava probíhala také střídavě v místních sdruženích oblasti. Tímto způsobem zapojíme více členskou základnu do činnosti oblasti.
S usnesením souhlasí všichni přítomní členové MS ODS Polná.
Zapsal: Kubašta Miloš – předseda MS ODS Polná

Sněm místního sdružení ODS v Polné, konaný dne 27.8.2013.

 

Přítomni:   Kubašta, Bárta, Šerý, Apfelthaler, Jelínek, Neubauer, Suchý, Vlach P.

Omluveni: Kourek, Vlach I., Vlach R.

Host:          Geist Zdeněk – MS ODS Jihlava

 

  1. Sněm navrhuje na lídra kandidátky RS ODS Vysočina do sněmovních voleb PSP ČR paní Janu Fischerovou – MS ODS Havlíčkův Brod  (pro 8 – proti 0 – zdrž. 0)

 

  1. Sněm navrhuje sestavení kandidátky OS Jihlava do sněmovních voleb PSP ČR
    1. Jaroslav Vymazal – MS ODS Jihlava (8 – 0 – 0)
    2. Eva Krpálková – MS ODS Jihlava (8 – 0 – 0)
    3. Miloš Kubašta  – MS ODS Polná (8 – 0 – 0)

Sněm zvolil delegáty na oblastní sněm podle klíče stanoveného oblastní radou:

Bárta P., Šerý J., Vlach P. + Kubašta M. – člen OR

Sněm MS ODS Polná doporučuje OS ODS Jihlava, aby na kandidátku do sněmovních voleb PSP ČR navrhl dva členy MS Jihlava a dva členy ostatních MS oblasti.

Volební sněm MS ODS Polná se uskuteční v úterý 17.9.2013 v 19:00hod.

Zapsal: Kubašta Miloš

Zápis z mimořádné schůzky Místního sdružení ODS POLNÁ

Pracovní schůzka se konala v úterý 24.4.2012 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni: Bárta P., Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Vlach I., Vlach P., Šerý J. a Švec P.

Na programu bylo projednání usnesení MS ODS Polná, k současnému politickému dění:

1. MS ODS Polná považuje za alarmující, že k závažným programovým otázkám, jako je např. zvyšování daňové zátěže středního stavu , chybí diskuse uvnitř ODS.

2. MS ODS Polná vyzívá Výkonnou radu ODS k uplatňování programu konkrétního a důsledného snižování veřejných výdajů ve státní a veřejné správě.

3. MS ODS Polná požaduje po Okresním sdružení ODS diskusi k výše závažným programovým otázkám a žádáme předsedu OS ODS Jihlava, aby tato stanoviska zprostředkoval členské základně ODS.

Místní sněm se konal v úterý 24.1.2012 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni:  Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Suchý J.,Šerý J., Švec P., Vlach I.

Hosté: Vystrčil M., Brzek M., Bárta P., Sobotka J., Strnad F.

•Pavel Bárta by jednohlasně přijat za člena MS ODS Polná (přestup z MS ODS Havlíčkův Brod)

Pavel Bárta byl  navržen a schválen na kandidáta MS ODS Polná za jihlavskou oblast  do krajských voleb 2012

 Schválení delegáti Oblastního sněmu ODS Jihlava, který se bude konat v pondělí 20. února 2012 v 17:00 hodin v DKO Jihlava: Kubašta M. – člen OR, Bárta P., Geist Z., Švec P. a Vlach I.

Náhradník: Vlach P.

Informace z OR ODS Jihlava:

•Témata krajských voleb: zdravotnictví, doprava, školství, finance, regionální rozvoj, sociální věci, zemědělství a voda, podnikání

•Kandidát zpracuje alespoň jedno téma do konce června

•ODS Vysočina zatím nemá lídra kandidátky

Zapsal: Kubašta M.

Pracovní schůzka se konala v úterý 3.1.2012 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

 

Přítomni: Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Suchý J.,Šerý J., Vlach P.

Hosté: Bárta P., Sobotka J.

Na programu bylo projednání témat internetových stránek na jednotlivé měsíce. Lednové téma s ýhledem práce na rok 2012 zpracuje J.Šerý a P.Vlach.

Únorové téma bude věnováno volbám do Krajského zastupitelstva a podklady zpracují M.Kubašta a P.Bárta.

Dále bylo rozhodnuto umístit na internetové stránky MS zpracované návrhy týkající se města. Jedná se o následující projekty:

Placené parkování na Husově náměstí a řešení dopravní infrastruktury = příjmy do rozpočtu města.

Bazén 10 x 20m v rekreačním areálu u rybníka Peklo = prodloužení rekreační sezóny a využití areálu.

Cyklostezka okolo rybníku Peklo a lesem Březina = sportovní vyžití obyvatelstva.

Úprava autobusového nádraží = možnost výstavby OD.

Ke všem těmto návrhům se mohou vyjádřit všichni obyvatelé Polné na internetových stránkách.

Příští schůzka se uskuteční v úterý 24.ledna 2012 v 19:00hod. v Zámecké restauraci a hlavním bodem bude volba zástupce MS do voleb Krajského zastupitelstva na kandidátce ODS.

Zapsal: Kubašta M.

 

Pracovní schůzka se konala v úterý 8.12.2011 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni:  Kubašta M., Suchý J., Švec P., Vlach I.

Hosté: Sobotka J.

Tato schůzka byla vzhledem k malé účasti věnována hlavně  nadcházejícího jednání  Zastupitelstva města. J.Sobotka seznámil přítomné s programem.

Kalendář schůzek vypracuje na základě jednání Rady a Zastupitelstva v roce 2012pan J. Sobotka. Po jeho předání bude rozeslán všem členům MS ODS Polná.

Pracovní schůzka se konala v úterý 29.11.2011 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni: Geist Z., Kubašta M., Suchý J., Šerý J., Vlach P.

Hosté: Bárta P., Dvořák Z., Sobotka J.

Tato schůzka byla věnována hlavně prezentaci internetových stránek MS ODS.

Do příští schůzky je nutné zaslat návrhy na témata měsíce leden, únor a březen. Navrhovaná témata zasílejte na  Info@polná-lidem.

Článek do rubriky Historie ODS zajistí u pana J.Prchala  J.Sobotka.

Zprávu ze Zastupitelstva města zpracuje Z.Dvořák.

Reklama na stránkách – projednají členové rady.

Příští  schůzka ve čtvrtek 8.12.2011  v  19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Zapsal: Kubašta Miloš

Pracovní schůzka se konala v úterý 8.11.2011 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni:Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Šerý J., Vlach I., Vlach P.

Hosté:Zigl M.– předseda OR, Dvořák Z., Sobotka J., Švancarová, Švancara L.

Větší část schůzky byla věnována diskusi o nastávajících volbách do krajského zastupitelstva. Je možno navrhnout kandidáty za MS.                                          

Byl přijat požadavek zařadit do volebního programu ODS:

Integrovaný záchranný systém

Tělocvična

Při projednávání prezentace ODS pro voliče předložil P.Vlach zpracovaný návrh internetových stránek  MS ODS Polná. Možnosti internetových stránek  se projedná s dalšími souvislostmi na příští schůzce.

Rada MS ODS v Polné byla doplněna  Jiřím Šerým – zvolen 6x ano

Rada MS ODS v Polné odsouhlasila přijetí pana Pavla Švece za člena ODS.

Z dalšího jednání vyplynuly úkoly, které se budou řešit na naší další pravidelné schůzce, která se uskuteční v úterý 29.11. v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Zapsal:  Kubašta Miloš

Pracovní schůzka se konala v úterý 18.10.2011 v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Přítomni:Geist Z., Kubašta M., Neubauer J., Vlach I., Vlach P., Šerý J.

Hosté: Bárta P., Sobotka J.

Přítomni byly seznámeny s výsledky voleb OS ODS v Jihlavě. Předsedou OR byl zvolen Michal Zigl – Jihlava, místopředsedové – M. Vystrčil a M. Hájek. Členové oblastní rady: Kubašta M. (Polná), Jirků S. (Brtnice), Vyoral M. (Dobronín), Veselý V. (Telč) a Kříž K. (Třešť). Do oblastní rady ještě zasednou za Jihlavu: Koláček P., Švancara L., Tesař J., Strnad F. aVymazal J.

Z dalšího jednání vyplynuly úkoly, které se budou řešit na naší další pravidelné schůzce, která se uskuteční v úterý 8.11. v 19:00 hod. v Zámecké restauraci.

Příprava stránek MS ODS Polná

Reklama v regionálním tisku

Rozšíření rady MS

Volba zástupce do kandidátky krajských voleb

Zapsal:  Kubašta Miloš