Přemýšlíme pravicově

Téma měsíce

kandidatni-listina-ods-vysocina-_-jihlava

Programové priority ODS na Vysočině pro krajské volby 7. – 8. října 2016 www.odsvysocina.cz   

Obzvláště důležitý je pro nás důraz na bezpečný a klidný život na Vysočině. Chceme proto rozvíjet spolupráci s Policií České republiky a s Hasičským záchranným sborem ČR, stejně jako s dobrovolnými hasiči, a to zejména v rámci Integrovaného záchranného systému. Za samozřejmou považujeme podporu kvalitního fungování Zdravotnické záchranné služby.

 Jsme si vědomi toho, že aktivní podpora podnikání přináší nové pracovní příležitosti.

Veřejný sektor má však příznivé prostředí pro podnikání spoluvytvářet, a ne je deformovat výběrovými dotacemi. Úřady nemají vytvářet pracovní příležitosti, nýbrž nepřekážet těm, kteří se o jejich vznik snaží. 

V sociální politice chceme podpořit ty, kteří pracují, nebo aktivně práci hledají, a mají snahu zlepšovat život svůj i svých blízkých. Odměňována má být aktivita. Zneužívání sociálních opatření a dávek odmítáme. 

Jsme pro vyrovnané, resp. mírně přebytkové hospodaření a promyšlené nakládání s veřejnými prostředky. Jsme pro úsporné, efektivní a vstřícné fungování Kraje. Zasadíme se o zcela transparentní hospodaření úřadu i jím řízených institucí a rovněž o průhledné vypisování veřejných zakázek podle pravidel.

 Jsme přesvědčeni a zcela respektujeme, že Kraj a jeho orgány nejsou nadřízeny městům a obcím, ale mají být jejich přirozeným partnerem a pomocníkem. 

Budeme podporovat pravidelné a odpovídající investice do oprav a zkvalitňování silniční sítě na Vysočině, přičemž zajistíme průhledné zadávání zakázek. Jsme pro opravy a investice na základě veřejně známého, dodržovaného a dlouhodobého plánu.

 Zjednodušíme cestování obyvatelům Vysočiny zavedením jednotné jízdenky pro různé druhy hromadné veřejné dopravy. Budeme usilovat o vznik integrovaného dopravního systému na Vysočině, k jehož zavedení za minulých osm let stále nedošlo. 

Bohatý spolkový život, rozmanité a nezávislé kulturní aktivity, výkonnostní i rekreační sport považujeme za podstatnou součást svobodného prostoru občanské společnosti. Hodláme tento život podporovat, mimo jiné formou pravidelně vypisovaných grantů pro kulturní instituce, spolky a sportovní sdružení. 

Chceme podporovat kvalitnější výuku cizích jazyků i prostřednictvím podpory tzv. bilingvních tříd, ve kterých by se vyučovaly předměty v cizím jazyce, a motivovat žáky k získávání mezinárodních jazykových certifikátů, které jasně prokazují dosaženou úroveň žáka v cizím jazyce. 

Ředitelé, učitelé a další zaměstnanci ve školách jsou zatíženi čím dál větší byrokracií. Tuto zátěž chceme snížit. Ve škole se má učit a vychovávat, a ne vyplňovat tabulky a popisovat stovky stran zprávami o všem možném.

 Zasadíme se o zavedení jednotné (sdílené) vstupenky do kulturních zařízení Kraje Vysočina, s níž by bylo možné navštěvovat různé instituce na území Kraje. Zároveň s tím podporujeme finanční zvýhodnění pro časté návštěvníky těchto krajských zařízení. 

V zájmu pěstování a rozvíjení kulturních hodnot mládeže podpoříme volný vstup pro žáky a studenty z Vysočiny do kulturních institucí Kraje.

Považujeme za nutné, aby Kraj Vysočina důsledně podporoval zemědělce na Vysočině v jednání se státem. Zejména v otázce srovnávání podmínek postavení zemědělců mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. Ať už v oblasti snižování sociálních odvodů či slevy na daních z dotací EU do živočišné výroby od roku 2016

Jasná pravidla, zodpovědná řešení!

 

Programové priority

Obzvláště důležitý je pro nás důraz na bezpečný a klidný život na Vysočině. Chceme proto rozvíjet spolupráci s Policií České republiky a s Hasičským záchranným sborem ČR, stejně jako s dobrovolnými hasiči, a to zejména v rámci Integrovaného záchranného systému. Za samozřejmou považujeme podporu kvalitního fungování Zdravotnické záchranné služby.

Jsme si vědomi toho, že aktivní podpora podnikání přináší nové pracovní příležitosti. Veřejný sektor má však příznivé prostředí pro podnikání spoluvytvářet, a ne je deformovat výběrovými dotacemi. Úřady nemají vytvářet pracovní příležitosti, nýbrž nepřekážet těm, kteří se o jejich vznik snaží.

V sociální politice chceme podpořit ty, kteří pracují, nebo aktivně práci hledají, a mají snahu zlepšovat život svůj i svých blízkých. Odměňována má být aktivita. Zneužívání sociálních opatření a dávek odmítáme.

Jsme pro vyrovnané, resp. mírně přebytkové hospodaření a promyšlené nakládání s veřejnými prostředky. Jsme pro úsporné, efektivní a vstřícné fungování Kraje. Zasadíme se o zcela transparentní hospodaření úřadu i jím řízených institucí a rovněž o průhledné vypisování veřejných zakázek podle pravidel.

Jsme přesvědčeni a zcela respektujeme, že Kraj a jeho orgány nejsou nadřízeny městům a obcím, ale mají být jejich přirozeným partnerem a pomocníkem.

Budeme podporovat pravidelné a odpovídající investice do oprav a zkvalitňování silniční sítě na Vysočině, přičemž zajistíme průhledné zadávání zakázek. Jsme pro opravy a investice na základě veřejně známého, dodržovaného a dlouhodobého plánu.

Zjednodušíme cestování obyvatelům Vysočiny zavedením jednotné jízdenky pro různé druhy hromadné veřejné dopravy. Budeme usilovat o vznik integrovaného dopravního systému na Vysočině, k jehož zavedení za minulých osm let stále nedošlo.

Bohatý spolkový život, rozmanité a nezávislé kulturní aktivity, výkonnostní i rekreační sport považujeme za podstatnou součást svobodného prostoru občanské společnosti. Hodláme tento život podporovat, mimo jiné formou pravidelně vypisovaných grantů pro kulturní instituce, spolky a sportovní sdružení.

Chceme podporovat kvalitnější výuku cizích jazyků i prostřednictvím podpory tzv. bilingvních tříd, ve kterých by se vyučovaly předměty v cizím jazyce, a motivovat žáky k získávání mezinárodních jazykových certifikátů, které jasně prokazují dosaženou úroveň žáka v cizím jazyce.

Ředitelé, učitelé a další zaměstnanci ve školách jsou zatíženi čím dál větší byrokracií. Tuto zátěž chceme snížit. Ve škole se má učit a vychovávat, a ne vyplňovat tabulky a popisovat stovky stran zprávami o všem možném.

Zasadíme se o zavedení jednotné (sdílené) vstupenky do kulturních zařízení Kraje Vysočina, s níž by bylo možné navštěvovat různé instituce na území Kraje. Zároveň s tím podporujeme finanční zvýhodnění pro časté návštěvníky těchto krajských zařízení.

V zájmu pěstování a rozvíjení kulturních hodnot mládeže podpoříme volný vstup pro žáky a studenty z Vysočiny do kulturních institucí Kraje.

Považujeme za nutné, aby Kraj Vysočina důsledně podporoval zemědělce na Vysočině v jednání se státem. Zejména v otázce srovnávání podmínek postavení zemědělců mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. Ať už v oblasti snižování sociálních odvodů či slevy na daních z dotací EU do živočišné výroby od roku 2016.

Budeme podporovat další rozvoj především terénních sociálních služeb s důrazem na jejich dobrou dostupnost pro všechny občany Kraje Vysočina. Prioritou je pro nás vytváření podmínek pro možnosti rodinné péče o seniory přímo v domácnostech.

Změníme osmileté spravování zdravotnictví Kraje Vysočina bez koncepce, vytvoříme zdravotní plán Kraje Vysočina, který zajistí systematický rozvoj jak základní, tak specializované péče.

Úsporná zelená opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie budeme prosazovat podle finanční, sociální a environmentální logiky s důrazem na prioritní zemědělské využití půdy na Vysočině.

Podporujeme prodloužení provozu Jaderné elektrárny Dukovany a aktivně se zapojíme do veřejné diskuse o výstavbě nového jaderného zdroje.

Chceme podporovat takové výjimečné jedince z našeho kraje, jejichž znalosti či aktivity výrazně překračují průměr, ale vymykají se zavedeným podpůrným programům.

 

Vážení občané Kraje Vysočina

Rád bych vás touto cestou seznámil s kandidátní listinou Občanské demokratické strany pro letošní krajské volby na Vysočině. Spolu s ní vám předkládáme i náš program, s nímž se ucházíme o vaše hlasy.Kandidátka ODS je sestavena z lidí s bohatou profesní i lidskou zkušeností, přičemž záměrně územně zastupuje oblasti z celého kraje Vysočina. Naším zájmem je totiž rozvoj nejen jeho centrálních částí, nýbrž i těch okrajových. Krajský program se opírá o naše občansko-demokratické postoje a zároveň o poznatky z měst a obcí, v nichž na Vysočině žijeme, pracujeme a podnikáme.Nabízíme vám náš pohled na správu veřejných záležitostí v klíčových oblastech krajské samosprávy, jako je doprava, školství, zdravotnictví, sociální služby, kultura a péče o památky, ochrana životního prostředí či rozvoj venkova a zemědělství.Přejeme si, aby se úřady a organizace Kraje orientovaly především na službu obyvatelům Vysočiny, aby přispívaly k zachovávání přírodních a kulturních hodnot našeho kraje a přitom udržovaly rozumné a vyvážené hospodaření s veřejnými prostředky.Naším cílem je, aby se na Vysočině žilo podle jasných a stabilních pravidel, kde k přístupu k informacím či veřejným zdrojům nepotřebujete mít správné známé. Chceme, aby se v našem kraji přijímala zodpovědná řešení vůči budoucnosti a nepřevažoval momentální zájem úzké skupiny lidí. Přáli bychom si, aby se na Vysočině žilo svobodně a aby její obyvatelé nebyli svazováni zbytečnou regulací a dotěrným usměrňováním ze strany veřejného sektoru.Věříme, že naším společným zájmem je bezpečný, klidný a přitom zajímavý život na Vysočině, kde se cítí dobře především zdejší obyvatelé a také její návštěvníci.S přátelským pozdravem Zdeněk Geist lídr kandidátky

Programové priorityObzvláště důležitý je pro nás důraz na bezpečný a klidný život na Vysočině. Chceme proto rozvíjet spolupráci s Policií České republiky a s Hasičským záchranným sborem ČR, stejně jako s dobrovolnými hasiči, a to zejména v rámci Integrovaného záchranného systému. Za samozřejmou považujeme podporu kvalitního fungování Zdravotnické záchranné služby.Jsme si vědomi toho, že aktivní podpora podnikání přináší nové pracovní příležitosti. Veřejný sektor má však příznivé prostředí pro podnikání spoluvytvářet, a ne je deformovat výběrovými dotacemi. Úřady nemají vytvářet pracovní příležitosti, nýbrž nepřekážet těm, kteří se o jejich vznik snaží.V sociální politice chceme podpořit ty, kteří pracují, nebo aktivně práci hledají, a mají snahu zlepšovat život svůj i svých blízkých. Odměňována má být aktivita. Zneužívání sociálních opatření a dávek odmítáme.Jsme pro vyrovnané, resp. mírně přebytkové hospodaření a promyšlené nakládání s veřejnými prostředky. Jsme pro úsporné, efektivní a vstřícné fungování Kraje. Zasadíme se o zcela transparentní hospodaření úřadu i jím řízených institucí a rovněž o průhledné vypisování veřejných zakázek podle pravidel.Jsme přesvědčeni a zcela respektujeme, že Kraj a jeho orgány nejsou nadřízeny městům a obcím, ale mají být jejich přirozeným partnerem a pomocníkem.Budeme podporovat pravidelné a odpovídající investice do oprav a zkvalitňování silniční sítě na Vysočině, přičemž zajistíme průhledné zadávání zakázek. Jsme pro opravy a investice na základě veřejně známého, dodržovaného a dlouhodobého plánu.Zjednodušíme cestování obyvatelům Vysočiny zavedením jednotné jízdenky pro různé druhy hromadné veřejné dopravy. Budeme usilovat o vznik integrovaného dopravního systému na Vysočině, k jehož zavedení za minulých osm let stále nedošlo.Bohatý spolkový život, rozmanité a nezávislé kulturní aktivity, výkonnostní i rekreační sport považujeme za podstatnou součást svobodného prostoru občanské společnosti. Hodláme tento život podporovat, mimo jiné formou pravidelně vypisovaných grantů pro kulturní instituce, spolky a sportovní sdružení.Chceme podporovat kvalitnější výuku cizích jazyků i prostřednictvím podpory tzv. bilingvních tříd, ve kterých by se vyučovaly předměty v cizím jazyce, a motivovat žáky k získávání mezinárodních jazykových certifikátů, které jasně prokazují dosaženou úroveň žáka v cizím jazyce.Ředitelé, učitelé a další zaměstnanci ve školách jsou zatíženi čím dál větší byrokracií. Tuto zátěž chceme snížit. Ve škole se má učit a vychovávat, a ne vyplňovat tabulky a popisovat stovky stran zprávami o všem možném.Zasadíme se o zavedení jednotné (sdílené) vstupenky do kulturních zařízení Kraje Vysočina, s níž by bylo možné navštěvovat různé instituce na území Kraje. Zároveň s tím podporujeme finanční zvýhodnění pro časté návštěvníky těchto krajských zařízení.V zájmu pěstování a rozvíjení kulturních hodnot mládeže podpoříme volný vstup pro žáky a studenty z Vysočiny do kulturních institucí Kraje.Považujeme za nutné, aby Kraj Vysočina důsledně podporoval zemědělce na Vysočině v jednání se státem. Zejména v otázce srovnávání podmínek postavení zemědělců mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. Ať už v oblasti snižování sociálních odvodů či slevy na daních z dotací EU

Zdroj: ODS – Občanská demokratická strana

Vážení občané Kraje Vysočina

Rád bych vás touto cestou seznámil s kandidátní listinou Občanské demokratické strany pro letošní krajské volby na Vysočině. Spolu s ní vám předkládáme i náš program, s nímž se ucházíme o vaše hlasy.

Kandidátka ODS je sestavena z lidí s bohatou profesní i lidskou zkušeností, přičemž záměrně územně zastupuje oblasti z celého kraje Vysočina. Naším zájmem je totiž rozvoj nejen jeho centrálních částí, nýbrž i těch okrajových. Krajský program se opírá o naše občansko-demokratické postoje a zároveň o poznatky z měst a obcí, v nichž na Vysočině žijeme, pracujeme a podnikáme.

Nabízíme vám náš pohled na správu veřejných záležitostí v klíčových oblastech krajské samosprávy, jako je doprava, školství, zdravotnictví, sociální služby, kultura a péče o památky, ochrana životního prostředí či rozvoj venkova a zemědělství.

Přejeme si, aby se úřady a organizace Kraje orientovaly především na službu obyvatelům Vysočiny, aby přispívaly k zachovávání přírodních a kulturních hodnot našeho kraje a přitom udržovaly rozumné a vyvážené hospodaření s veřejnými prostředky.

Naším cílem je, aby se na Vysočině žilo podle jasných a stabilních pravidel, kde k přístupu k informacím či veřejným zdrojům nepotřebujete mít správné známé. Chceme, aby se v našem kraji přijímala zodpovědná řešení vůči budoucnosti a nepřevažoval momentální zájem úzké skupiny lidí. Přáli bychom si, aby se na Vysočině žilo svobodně a aby její obyvatelé nebyli svazováni zbytečnou regulací a dotěrným usměrňováním ze strany veřejného sektoru.

Věříme, že naším společným zájmem je bezpečný, klidný a přitom zajímavý život na Vysočině, kde se cítí dobře především zdejší obyvatelé a také její návštěvníci.

S přátelským pozdravem
Zdeněk Geist
lídr kandidátky

Programové priority

Obzvláště důležitý je pro nás důraz na bezpečný a klidný život na Vysočině. Chceme proto rozvíjet spolupráci s Policií České republiky a s Hasičským záchranným sborem ČR, stejně jako s dobrovolnými hasiči, a to zejména v rámci Integrovaného záchranného systému. Za samozřejmou považujeme podporu kvalitního fungování Zdravotnické záchranné služby.

Jsme si vědomi toho, že aktivní podpora podnikání přináší nové pracovní příležitosti. Veřejný sektor má však příznivé prostředí pro podnikání spoluvytvářet, a ne je deformovat výběrovými dotacemi. Úřady nemají vytvářet pracovní příležitosti, nýbrž nepřekážet těm, kteří se o jejich vznik snaží.

V sociální politice chceme podpořit ty, kteří pracují, nebo aktivně práci hledají, a mají snahu zlepšovat život svůj i svých blízkých. Odměňována má být aktivita. Zneužívání sociálních opatření a dávek odmítáme.

Jsme pro vyrovnané, resp. mírně přebytkové hospodaření a promyšlené nakládání s veřejnými prostředky. Jsme pro úsporné, efektivní a vstřícné fungování Kraje. Zasadíme se o zcela transparentní hospodaření úřadu i jím řízených institucí a rovněž o průhledné vypisování veřejných zakázek podle pravidel.

Jsme přesvědčeni a zcela respektujeme, že Kraj a jeho orgány nejsou nadřízeny městům a obcím, ale mají být jejich přirozeným partnerem a pomocníkem.

Budeme podporovat pravidelné a odpovídající investice do oprav a zkvalitňování silniční sítě na Vysočině, přičemž zajistíme průhledné zadávání zakázek. Jsme pro opravy a investice na základě veřejně známého, dodržovaného a dlouhodobého plánu.

Zjednodušíme cestování obyvatelům Vysočiny zavedením jednotné jízdenky pro různé druhy hromadné veřejné dopravy. Budeme usilovat o vznik integrovaného dopravního systému na Vysočině, k jehož zavedení za minulých osm let stále nedošlo.

Bohatý spolkový život, rozmanité a nezávislé kulturní aktivity, výkonnostní i rekreační sport považujeme za podstatnou součást svobodného prostoru občanské společnosti. Hodláme tento život podporovat, mimo jiné formou pravidelně vypisovaných grantů pro kulturní instituce, spolky a sportovní sdružení.

Chceme podporovat kvalitnější výuku cizích jazyků i prostřednictvím podpory tzv. bilingvních tříd, ve kterých by se vyučovaly předměty v cizím jazyce, a motivovat žáky k získávání mezinárodních jazykových certifikátů, které jasně prokazují dosaženou úroveň žáka v cizím jazyce.

Ředitelé, učitelé a další zaměstnanci ve školách jsou zatíženi čím dál větší byrokracií. Tuto zátěž chceme snížit. Ve škole se má učit a vychovávat, a ne vyplňovat tabulky a popisovat stovky stran zprávami o všem možném.

Zasadíme se o zavedení jednotné (sdílené) vstupenky do kulturních zařízení Kraje Vysočina, s níž by bylo možné navštěvovat různé instituce na území Kraje. Zároveň s tím podporujeme finanční zvýhodnění pro časté návštěvníky těchto krajských zařízení.

V zájmu pěstování a rozvíjení kulturních hodnot mládeže podpoříme volný vstup pro žáky a studenty z Vysočiny do kulturních institucí Kraje.

Považujeme za nutné, aby Kraj Vysočina důsledně podporoval zemědělce na Vysočině v jednání se státem. Zejména v otázce srovnávání podmínek postavení zemědělců mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. Ať už v oblasti snižování sociálních odvodů či slevy na daních z dotací EU do živočišné výroby od roku 2016.

Budeme podporovat další rozvoj především terénních sociálních služeb s důrazem na jejich dobrou dostupnost pro všechny občany Kraje Vysočina. Prioritou je pro nás vytváření podmínek pro možnosti rodinné péče o seniory přímo v domácnostech.

Změníme osmileté spravování zdravotnictví Kraje Vysočina bez koncepce, vytvoříme zdravotní plán Kraje Vysočina, který zajistí systematický rozvoj jak základní, tak specializované péče.

Úsporná zelená opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie budeme prosazovat podle finanční, sociální a environmentální logiky s důrazem na prioritní zemědělské využití půdy na Vysočině.

Podporujeme prodloužení provozu Jaderné elektrárny Dukovany a aktivně se zapojíme do veřejné diskuse o výstavbě nového jaderného zdroje.

Chceme podporovat takové výjimečné jedince z našeho kraje, jejichž znalosti či aktivity výrazně překračují průměr, ale vymykají se zavedeným podpůrným programům.

polna_plakatRecitál hebrejských a jidiš písní v synagoze v Polné

 

V sobotu, dne 16. dubna 2016, se od 17.30 hodin v synagoze v Polné uskuteční recitál  hebrejských a jidiš písní, které za vlastního klavírního doprovodu přednese interpretka a etnomuzikoložka Mgr. Zita Honzlová, Ph.D.

V recitálu zazní skladby duchovní i světské, které posluchačům umožní nechat se přenést do atmosféry všedního dne židovské komunity 19. století.

Zita Honzlová při svých vystoupeních rozvíjí vlastní interpretační styl sólového zpěvu na pomezí šansonu a klasické evropské pěvecké školy, inspirovaný prvky synagogálního zpěvu chazanut s klavírním doprovodem.

Základ jejího repertoáru tvoří písně v hebrejštině a jidiš doplňované vlastní tvorbou v podobě zhudebněné poezie.

 

Vystoupení se koná ve spolupráci s Městským úřadem v Polné.

 

Srdečně Vás zvu na toto ojedinělé vystoupení.

 

Zdeněk Geist

Jak jsem poznal marťany

Každý den, když to jde, si dávám doma kafe po práci. Nejlépe společně s manželkou. Bavíme se. O všem co je nového, jak proběhl den a co nového v práci. Probíráme věci a nasloucháme si. Radíme se a vycházíme si vstříc.
Je večer a jdu do pokoje syna. Jak se máš, ptám se. Přes sluchátka neslyší ale vidí mě. Ptám se, co nového ve škole? (Když jsem byl malý, tak jsem tuto větu nesnášel.). Vše probíráme, včetně financí na školu. Vysvětluji na co máme a na co ne. Důležité je žít bez dluhů, pak se žije snáz.
Navštěvuji dceru v jejím pokoji a zpovídám ji o škole a vysvětlujeme si migraci. Má obavy a tak znovu vysvětluji pro a proti a nakonec vytahuji pepřový sprej. Znova vysvětluji zacházení s ním a říkám “neboj ochráním tě, jsem tvůj táta”.
Odcházím mrknout na dvůr. Nikdo tam není. Zamykám vrata, které směřují přímo na veřejnou ulici. Vcházím do ložnice a zapínám televizi. Vím, že televize v ložnici není správná. Přesto ji zapínám. Sleduji film o vyspělých a chytrých marťanech útočící na lidi žijící na zemi. Přepínám. Další film o západu proti východu. Raději vypínám televizi a usínám v klidu domova a bezpečí.
Další den dopoledne v práci jsem si udělal kafe a čtu ranní tisk. Západ se bojí východu a tak zbrojí, nebaví se spolu.Nechtějí Mír .Bohatá Evropa se směje hloupým. Brexit, dobrá a co dál. Chytří křičí potrestáním. Migrace kam se podíváš, přijímáme, ustupujeme a chytří nařizují, dle čeho a jakých pravidel se máme řídit a žít. Říkám si, co to doma dělám asi špatně?… chytří by měli být asi chytřejší ,říkám si, a nebo k nám přiletěli z Marsu.

Petr Vlach

Usnesení z členské schůze MS ODS Polná ze dne 6.6.2016
Přítomni: Jahoda B., Kubašta M., Neubauer J., Suchý J., Vlach I., Vlach P.,
Vencovský P.
1. MS ODS Polná doporučuje vedení ODS více reagovat a uskutečňovat kon- Struktivní, srozumitelné a zásadnější vyjádření k hlavním a důležitým té- matům v naší společnosti tak, aby tato vyjádření oslovila co nejširší část obyvatel ČR.

2. MS ODS Polná doporučuje vedení ODS, aby byla stále otevřenou stranou a vždy se snažila sjednocovat a podporovat vyjednávání potřeby míru u nás i ve světě. Zejména, když vnímáme velký nárůst státní moci, velký rozvoj vojenské techniky (včetně jaderných zbraní) a migrace.

3. MS ODS Polná vybrala od členů 3.700,-Kč na částečnou úhradu dluhu OS Jihlava vůči ODS.
(Apfelthaler L. – 500,-Kč , Bárta P. – 500,-Kč , Jahoda B. – 500,-Kč , Kubaš-
Ta M. – 500,-Kč , Neubauer J. – 100,-Kč , Suchý J. – 100,-Kč , Vlach I. –
500,-Kč , Vlach P. – 500,-Kč , Vencovský P. – 500,-Kč)
4. MS ODS Polná navrhuje, aby jednání OR ODS Jihlava probíhala také střídavě v místních sdruženích oblasti. Tímto způsobem zapojíme více členskou základnu do činnosti oblasti.
S usnesením souhlasí všichni přítomní členové MS ODS Polná.
Zapsal: Kubašta Miloš – předseda MS ODS Polná

 

Jarní tour Petra Fialy pokračuje v Jihlavě

24KVĚ2016(www.ods.cz) Předseda občanských demokratů navštívil Jihlavu, aby s lidmi diskutoval o problémech školství.

    
„Děsí mě, jak vláda ke vzdělávání přistupuje. Místo uvážlivé politiky ve prospěch dětí jsme svědky zavádění neomarxistických opatření od povinné školky, přes jednotné přijímačky, až po chaotickou inkluzi. Jediným výsledkem může být zhoršení kvality výuky. Ministerstvo neřeší problémy s nerovností ve financování, ani se nesnaží zlepšit podmínky pro práci ředitelů škol a učitelů. Ti jsou dlouhodobě špatně finančně ohodnoceni, proto navrhujeme, aby plat dobrého učitele byl alespoň kolem 35 tisíc korun měsíčně. Na rozdíl od vlády nechceme ale jen zvýšit tarify a sebrat odměny, ale naopak posílit nadtarifní část mzdy, aby ředitelé měli možnost odměnit učitele podle výsledků jejich práce,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.
„Školství je velmi důležitou, ale zároveň velmi podceňovanou oblastí. Ačkoliv učitelé pracují s obrovským nasazením nejsou adekvátně ohodnoceni. Plat 35 000 korun by byl dobrou motivací, aby kvalitní učitelé ze škol neutíkali. Jako hejtman se v první řadě zaměřím na kvalitu škol zřizovaných krajem, kvalitní vzdělání je totiž cestou k dobrému životu. Chci také posílit důvěru v ředitele škol, ze kterých nynější vláda dělá pouhé administrativní pracovníky,“ tvrdí lídr ODS pro krajské volby Zdeněk Geist.
„Školy mají hlavně vzdělávat, nyní jsou ale ředitelé i učitelé zatíženi zbytečným papírováním. Rostoucí byrokracii musíme osekat a zaměřit se na to, co je skutečně podstatné. V Senátu budu dál bránit škodlivým návrhům levice, která zavádí povinnou školku, jednotné přijímačky na střední školy a šikanuje učitele úkoly, které s vlastní výukou často vůbec nesouvisí. Kvalitní vzdělání je cestou k ekonomické prosperitě naší země. Věřím, že po podzimních volbách budou mít rozumné návrhy v Senátu větší váhu,“ řekl senátor Miloš Vystrčil, který bude na podzim svůj mandát obhajovat.