Přemýšlíme pravicově

Vážení přátelé,

ubíhají slunné i deštivé dny, televizní zpravodajství plní registr vozidel, olympiáda a pravidelné informace o okurkách i kandidátech presidentské volby. ODS v Polné pracuje na tématech, které chce zahrnout do programu pro volby krajské a také na nápadech, ze kterých má vyrůst program pro komunální volby v roce 2012. Tentokrát s předstihem předkládáme téma, které zcela jistě vyvolá řadu reakcí, protože se týká samého středu města, Husova náměstí.
Snad každý v Polné si všiml, že kapacita parkovacích míst na Husově náměstí je téměř vyčerpána. S otevřením unikátního církevního muzea a zpřístupnění vnitřních prostor děkanského chrámu lze přitom čekat, že situace se opět  trochu zhorší. Polnou tak čeká osud většiny měst, které jsou nucena parkování a vjezd do středu města regulovat. Výhodou Polné přitom zůstává fakt, že je prakticky ušetřena tranzitní a především tranzitní nákladní dopravy.
Základní spor, který se vede ve všech městech na celém světě, je spor mezi dopravou v pohybu a dopravou v klidu. To znamená, do jaké míry omezovat a zužovat komunikace ve prospěch nárůstu míst k parkování?
Cílem našeho návrhu je navýšení počtu parkovacích míst na Husově náměstí a toho lze dosáhnout jedině omezením možnosti průjezdu a zklidněním provozu. Postupným zpřísňováním pravidel pohybu vozidel po náměstí lze počet parkovacích míst výrazně zvyšovat podle potřeby téměř na dvojnásobnou kapacitu. Navrhovaná opatření přitom nijak neomezují zásobování obchodů ani možnost vjezdu na náměstí pro místní, či návštěvníky.
Základním opatřením, které navrhujeme, je dvojí omezení průjezdu vozidel Horní branou. Jde o zavedení jednosměrného provozu směrem z náměstí (s ohledem na křižovatku u staré pošty) a také o omezení velikosti vozidel, kterým bude průjezd dovolen. Toto opatření navíc odstraní nebezpečí nedání přednosti při výjezdu od radnice (do Horní brány opravdu není vidět!!!), a také umožní uvažovat o skutečné obnově Horní brány, která byla právě kvůli autodopravě před cca padesáti lety stržena.
Cesta z Palackého ulice, případně Indusovy, bude zajištěna po ulici Varhánkově a Havlíčkově kolem Školáku, kde je dostatek prostoru pro rozšíření komunikace.
Jsme přesvědčeni, že s tímto nebo s podobným řešením musí počítat připravovaná změna územního plánu, protože jen tak můžeme na řadu dalších let vyřešit problémy s parkováním na náměstí. Jen tak nebude nutné zavádět nějaké parkovací zóny, odstrašující výši parkovného nebo jiné formy regulace.
Polenská ODS si je vědoma toho, že jakákoli regulace dopravy ve středu města je záležitostí citlivou a předurčenou k rozsáhlé diskusi, ve které zazní představy i zájmy mnoha občanů. Chceme-li však takovouto představu uskutečnit, je potřeba tuto diskusi začít!
Za ODS Polná, Pavel Bárta a Jiří Šerý